Ja, det kan du. Har du lang reisevei og er på hytta bare korte perioder av året, kan du gjøre avtale om at brannforebyggeren kommer til deg når du selv har planlagt hyttetur.

Vi oppfordrer alle som ikke har anledning til å stille på to ukes varsel for feiing og tilsyn med fyringsanlegg til å gjøre avtaler på forhånd for smidig og praktisk gjennomføring.

Feiing og tilsyn vil normalt skje innenfor normal arbeidstid: Mandag - fredag mellom kl.: 08:00 - 14:00