Hvordan kontakte brannforebyggeren?

Ved spørsmål om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, kan vi nås på følgende telefonnummer:

Orkland hovedbrannstasjon

Meldal brannstasjon

  • Telefon brannforebygger 99 36 44 45
    Odd Harald Ramstad

Lensvik og Slottet brannstasjoner

Skaun brannstasjon

  • Telefon brannforebygger 900 99 907
    Frode Jensen
  • Telefon brannforebygger 907 81 826
    Ask Rugelsjøen