Husk kreditering ved bruk av bilder

0_copyright.png © Orkland kommune / Foto Silje Asbjørnsen

Rådmann

Ingvill_Kvernmo_COL_500.jpgIngvill Kvernmo

Sort/hvit

Farge

Helse og mestring

Bo og miljøarbeid

Ole_Edward_Sandvik_COL_500.jpg

Enhetsleder
Ole Edward Sandvik

Sort/hvit

Farge

 

 

Friskliv og rehabilitering

johanne_opheim_col_500.jpgEnhetsleder
Johanne Opheim

Sort/hvit

Farge

Hjemmetjeneste

Anders_Jystad_COL_500.jpg

Enhetsleder
Anders Jystad

Sort/hvit

Farge

 

Meldal helsetun

Unni_M_Resell_COL_500.jpgEnhetsleder
Unni Møkkelgård Resell

Sort/hvit

Farge

 

NAV

liv_lamvik_COL_500.jpgEnhetsleder
Liv A. Bagøien Lamvik

Sort/hvit

Farge

Orkdal helsetun

Sissel_Høydal_COL_500.jpgEnhetsleder
Sissel Høydahl

Sort/hvit

Farge

 

Psykisk helse og rusarbeid

siv_åse_syrstad_COL_500.jpgEnhetsleder
Siv Åse Syrstad

Sort/hvit

Farge

Oppvekst

Barne- og familetjenesten

Tom_Døsvik_COL_500.jpgEnhetsleder
Tom Døsvik

Sort/hvit

Farge

 

Integrering

Hege_Øksnes_COL_500.jpgEnhetsleder
Hege Øksnes

Sort/hvit

Farge

 

Barnehager

Evjen barnehage

Kristin_Broholm_COL_500.jpgEnhetsleder
Kristin Broholm

Sort/hvit

Farge

 

Gjølme barnehage

Merethe_Huseby_COL_500.jpgEnhetsleder
Merethe Huseby

Sort/hvit

Farge

 

Grøtte barnehage

marit_bjørkli_COL_500.jpgEnhetsleder
Marit Bjørkli

Sort/hvit

Farge

Lensvik og Mølnbukt barnehager

Torill_Leinhardt_COL_500.jpgEnhetsleder
Torill Leinhardt

Sort/hvit

Farge

 

Løkken barnehage

0_bilde_mangler.jpgEnhetsleder
Terje Pedersen

Meldal barnehage

Elin_F_Steigedal_COL_500.jpgEnhetsleder
Elin Steigedal

Sort/hvit

Farge

 

Orkanger barnehage

Elisabeth_Bakken_COL_500.jpgEnhetsleder
Elisabeth Bakken

Sort/hvit

Farge

 

Storås barnehage

Marit_Grete_Lo_COL_500.jpgEnhetsleder
Marit Grete Loe

Sort/hvit

Farge

 

Årlivoll barnehage

Rannveig_Karlsen_COL_500.jpgEnhetsleder
Ranveig Karlsen

Sort/hvit

Farge

 

Skoler

Evjen skole

solveig_melby_COL_500.jpgEnhetsleder
Solveig Melby

Sort/hvit

Farge

Gjølme skole

ann_oline_vuttudal_COL_500.jpgEnhetsleder
​​​Ann Oline Vuttudal

Sort/hvit

Farge

Grøtte skole

Oddrun_Skjølberg_COL_500.jpgEnhetsleder
Oddrun Skjølberg

Sort/hvit

Farge

 

Krokstadøra oppvekstsenter

susann_hestnes_krokstad_COL_500.jpgEnhetsleder
Sussann Hestnes Krokstad

Sort/hvit

Farge

Lensvik og Lysheim skoler

erlend_ysland_COL_500.jpgEnhetsleder
Erlend Ysland

Sort/hvit

Farge

Meldal barne- og ungdomsskole

Anita_Storm_COL_500.jpgEnhetsleder
Anita Storm

Sort/hvit

Farge

 

Orkanger barneskole

Frode_Gjengaar_COL_500.jpgEnhetsleder
Frode Gjengaar

Sort/hvit

Farge

 

Orkanger ungdomsskole

Stig_Rune_Oddli_COL_500.jpgEnhetsleder
Stig Rune Oddli

Sort/hvit

Farge

 

Årlivoll skole

Rune_Landrø_COL_500.jpgEnhetsleder
Rune Landrø

Sort/hvit

Farge

 

Samfunn

Brann og redning

Leif_Harald_Bremnes_COL_500.jpgEnhetsleder
Leif-Harald Bremnes

Sort/hvit

Farge

 

Kultur og idrett

Kai_Roger_Magnetun_COL_500.jpgEnhetsleder
Kai Roger Magnetun

Sort/hvit

Farge

 

Landbruk og naturforvaltning

markus_pettersen_COL_500.jpgEnhetsleder
Markus Pettersen

Sort/hvit

Farge

Plan, byggesak og geodata

Siri_Eithun_COL_500.jpgEnhetsleder
Siri Eithun

Sort/hvit

Farge

 

Tekniske tjenester

Nils_Arne_Sletvold_COL_500.jpgEnhetsleder
Nils Arne Sletvold

Sort/hvit

Farge