Husk kreditering ved bruk av bilder

0_copyright.png © Orkland kommune / Foto Silje Asbjørnsen

Anne Mari Svinsaas

anne_mari_svinsaas_COL_500.jpgSV - Sosialistisk Venstreparti

Sort/hvit

Farge

Are Hilstad

Are_Hilstad_COL_500.jpgArbeiderpartiet

Sort/hvit

Farge

Bjørn Berg

bjørn_berg_COL_500.jpgSenterpartiet

Sort/hvit

Farge

Eli Rostad Solhus

0_bilde_mangler.jpgSenterpartiet

Sort/hvit

Farge

Hanne Nyhus

hanne_nyhus_COL_500.jpgArbeiderpartiet

Sort/hvit

Farge

Hans Kringstad

hans_kringstad_COL_500.jpgSmåbylista Orkland

Sort/hvit

Farge

Helge Johan Ringli

Helge_Ringli_COL_500.jpgFremskrittspartiet

Sort/hvit

Farge

Inge Helgeton

inge_helgeton_COL_500.jpgArbeiderpartiet

Sort/hvit

Farge

Ivar Konrad Gangås

ivar_konrad_gagnås_COL_500.jpgKristelig Folkeparti

Sort/hvit

Farge

Kjell Rønningsbakk

kjell_rønningsbakk_COL_500.jpgSV - Sosialistisk Venstreparti

Sort/hvit

Farge

Knut Even Wormdal

Knut_Even_Wormdal_COL_500.jpgSmåbylista Orkland

Sort/hvit

Farge

Linn Annett Brå Østgaard

0_bilde_mangler.jpgSenterpartiet

Sort/hvit

Farge

Maj Britt Svorkdal Hess

0_bilde_mangler.jpgSenterpartiet

Sort/hvit

Farge

Mona Størdal

mona_størdal_COL_500.jpgMiljøpartiet De Grønne

Sort/hvit

Farge

Oddvar Kjøren

oddvar_kjøren_COL_500.jpgArbeiderpartiet

Sort/hvit

Farge

Rasmus Skålholt

0_bilde_mangler.jpgSenterpartiet

Sort/hvit

Farge

Sivert Dombu

sivert_dombu_COL_500.jpgArbeiderpartiet

Sort/hvit

Farge

Terje Selvnes

terje_selvnes_COL_500.jpgPensjonistpartiet

Sort/hvit

Farge

Tina Øyås

tina_øyås_COL_500.jpgArbeiderpartiet

Sort/hvit

Farge

Tore Slørdahl

tore_slørdahl_COL_500.jpgFremskrittspartiet

Sort/hvit

Farge

Toril Snildal

Toril_Snildal_COL_500.jpgArbeiderpartiet

Sort/hvit

Farge

Torstein Larsen

Torstein_Larsen_COL_500.jpgPensjonistpartiet

Sort/hvit

Farge