1. Varsel om feiing og tilsyn (SMS-varsel)

 1. Feie- og tilsynsvarselet sendes ut til boligeier(e) cirka en uke i forkant av besøket, i tillegg vil eier(e) få en påminnelse om feiing/tilsyn dagen før besøket. Varselet sendes elektronisk via SMS (tekstmelding) med informasjon om besøket og instruksjoner til huseier.

  Det er viktig at varselet leses og bekreftes av huseier, med enten tallet 1 eller 2.

2. Forberedelse før feiing

 1. Gi beskjed til alle beboere om at brannforebyggeren kommer
 2. Vi må ha tilgang til å feie skorsteinen

Ved feiing fra tak

 1. Skal det være montert takstige iht. Norsk standard for slike produkter eller typegodkjent takstige som er forankret og montert iht. monteringsanvisningen. Ved torvtak eller tvil om annen løsning for sikker adkomst for brannforebyggeren, ta kontakt med feie- og tilsynstjenesten. (Såkalte «bøylestiger» som henger over mønet, forankret med kjetting o.l., er ikke lenger godkjent som sikker adkomst.)
 2. Takstigen skal rekke helt ned til takkant/raft og helt opp til skorsteinen.
 3. Takstigen skal ligge helt inntil siden av skorsteinen eller inntil gangbru som leder til skorsteinen.
 4. Er det flere skorsteiner skal det være gangbro mellom disse eller husstige og takstige opp til hver skorstein.
 5. Er skorsteinen over 120 cm, kan det kreves påmontert stigetrinn, feieplattform eller at skorsteinen utrustes med feieluke.
 6. Skorsteinshatter/regnbeskyttelse/mekaniske røykvifter skal være avtagbare for inspeksjon og feiing.

Ved feiing fra loft

Ved feiing gjennom innvendig feieluke må eieren sørge for adkomst til feieluka. Feieluke er en luke som brannforebyggeren kan feie fra f.eks. på kaldloft/loft. Eldre trehusbebyggelse i flere etasjer og våningshus kan ha slike løsninger fra gammelt av.

 1. Feiing skal ikke utføres fra gardintrapp, stol eller løse stiger.
 2. Takhøyden på loftet bør være minst 1,8 meter.
 3. Det skal være sikkert, stabilt og ryddig underlag (golv) fra loftsluken bort til skorstein.
 4. Det skal være lett tilgjengelig adkomst, ryddet og klargjort. Feieluka bør monteres fra 80 cm til 120 cm over gulv.
 5. Det bør være montert lys for å unngå snublefare og for å kunne utføre feiingen.
 6. Adkomst til loft må være vanlig trapp, loftsluke med fastmontert trapp eller løs stige med festeanordning til loftsgolv.
 7. Loftsluken skal ha en bredde på minst 50 cm, en lengde på minst 60 cm og en lysåpning på minst 1,5 meter.

3. På selve dagen for feiing

 1. Steng alle luker, spjeld og ventiler tilknyttet fyringsanlegget.
 2. Ikke tenn opp på feiedagen.
 3. Har du åpen peis eller er usikker på om det er tett rundt røykrøret, kan det lønne seg å henge et vått klede foran peisen eller rundt røykrøret.
 4. Gi oss gjerne tilgang til å ta ut sotet etter feiingen. Er du ikke hjemme, bør du ta ut sotet selv.

4. Etter gjennomført feiing

 1. Eier vil motta en tilbakemelding fra oss på SMS som forteller at vi har vært på besøk, og om det ble avdekket avvik på ditt fyringsanlegg eller avvik i forhold til brannsikkerheten.
 2. Ved funn av avvik, vil du som eier av boligen få informasjon om avviket, aktuelt lovverk og tidsfrist for tilbakemelding til feiertjenesten. Tilbakemeldingsfristen er satt til 30 dager.
 3. Tilbakemelding til feiertjenesten kan gjøres elektronisk via «Min Eiendom» (følg linken i SMS), e-post: postmottak@orkland.kommune.no eller per brev: Postboks 83, 7301 Orkanger