En sotet skorstein trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen og sparer miljøet for unødvendig partikkelutslipp.

Etter at varsel om feiing er mottatt, må eier eller bruker sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Husk også å sørge for at ildstedet er skikkelig lukket. Feiing omfatter:

  • feiing av røykløp og kanaler (piper og skorsteiner)
  • feiing av røykrør og kanaler

Uttak av sot og anbringe dette til egnet sted (dette vil normalt settes igjen på eiers eiendom)