Orkland kommune har begynt med SMS varsling til våre innbyggere både i boliger og ferie/fritidseiendom. Her finner du din informasjon om din eiendom og informasjon fra grunnboka.

Ved varsel om feiing eller tilsyn, tilsynsrapporter eller oppfølging av avvik vil du som eier av bolig eller ferie/fritidseiendom få en SMS.