Informasjon til huseier

Tilbakemeldingsskriv til huseier

Dette må du som eier gjøre før vi kan feie hos deg

Vi har vært på besøk hos deg i dag, og da så vi at det ikke er tilrettelagt for feiing av skorsteinen din.

For at feieren skal kunne feie, og arbeide trygt i høyden, er det en del sikkerhetstiltak som må være på plass. Dette må du som eier av boligen sørge for at er i orden.

Om du ikke har feieluke inne i boligen din, må feieren opp på taket når skorsteinen skal feies. Taket skal være utstyrt med godkjent takstige som er forankret til bærende konstruksjon. Takstigen skal gå rett opp og forbi skorsteinen, uten sideveis forskyvning.

Avstanden fra takstigen til skorsteinen skal ikke være lenger enn ca. en skrittlengde.

arbeid_i_høyden_01.jpg

Når stige benyttes som atkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rekke minst 100 cm over dette. Stigen skal også alltid sikres mot å velte sidelengs og bakover. Dette kan man enkelt forhindre med en sklisikring som monteres ved takrenna.

Dersom du har flere skorsteiner på samme tak, skal det enten være husstige og takstige opp til hver skorstein eller så må du ha en godkjent gangbru mellom skorsteinene.

arbeid_i_høyden_02.jpg

Dersom skorsteinen er høyere enn 120 cm over taket, er det krav om at du må ha feieluke som det kan feies fra, eller en godkjent plattform/plattå på taket hvor feieren står sikret under arbeidet med å feie skorsteinen.

NB! Skorsteinshatt(er) skal være avtagbare for inspeksjon og feiing.

Aktuelt regelverk:

Kravene til atkomst for feiing/tilsyn er i samsvar med forskrift om brannforebygging § 6 tredje ledd.

Reglene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven vil være veiledende for det sikkerhetsnivået som kreves etter forskrift om brannforebygging.

Det er som utgangpunkt opp til brann- og redningstjenesten å avgjøre om atkomsten er tilfredsstillende.


Les mer om feiing og tilsyn i Orkland