I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd, bokstav h, plikter kommunen, dvs. brann- og redningstjenesten i denne sammenheng, å sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (heretter kalt feiing og tilsyn i bolig).

Det er kommunestyret selv som fastsetter lokale forskrifter om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd.