Ved feiing og tilsyn i bolig skal brannforebyggeren vurdere om eier har overholdt sine plikter etter forebyggende forskrift § 6. Den sier at eier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. I tillegg skal eier sørge for tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget.

Ved feiing og tilsyn i bolig vil brannforebyggeren også gi informasjon om brannsikkerhet og brannforebyggende tiltak.