Det er ikke bare private bedrifter som gjør riktige grep for å bli miljøsertifisert. Nylig ble Krokstadøra oppvekstsenter tildelt synlige bevis på at de har bestått kravene.

Både Aa skole og barnehagen kunne nylig motta synlige bevis på at de fyller kravene til å kalle seg Miljøfyrtårnbedrift. Ordfører Oddbjørn Bang hadde med seg plaketter og kom med rosende ord om engasjementet som legges til grunn for å skape bevissthet om et viktig tema.

Fra kompost til grønnsaker

– Kildesortering har vi drevet med i lang tid. I tillegg driver vi også med varmkompostering, sier enhetsleder ved skolen, Sussann Hestnes Krokstad.

Varmkompostering er en fin måte å benytte matavfall til å produsere egen næringsrik jord. Den brukes i skolens kjøkkenhage der elevene dyrker grønnsaker som brukes i skolekjøkkenet.

Her kan du lese mer om hvordan du gjør det

Skolen på Krokstadøra har 34 elever, samt en lærerstab og vaktmester som alle bidrar aktivt i miljøarbeidet.

Krav til rapportering

– Det har ikke vært vanskelig å få opp engasjementet om temaet. Det er ikke helt slutt på papptallerkener enda, men vi jobber med saken, og har redusert til minimum bruk. Fra høsten har vi som mål å være uten engangsutstyr i plast og papp.

Hun bekrefter imidlertid at det har vært en del arbeid med å få på plass selve sertifiseringen.

– Det kreves dokumentasjon på det meste og det er klare krav til rapportering, også underveis i treårsperioden fram til resertifisering. Heldigvis har vi fått god hjelp av vår vaktmester, som har bidratt med mye av tallmaterialet vi må rapportere.

Plukker søppel

Enhetsleder Krokstad har også ansvar for barnehagen, som har jobbet på sin måte for å bli sertifisert. De har også i lengre tid drevet aktivt med sortering av avfall. En annen aktivitet som har blitt populær blant de yngste er å plukke søppel i nærområdet.

Når barnehagen er på tur er det ofte å se at de har med seg poser de plukker søppel i. Miljøarbeid kan være så mangt, alt fra store gjennomgripende grønne samfunntiltak til de små konkrete tiltakene som betyr noe for å få kunnskap og danne sunne holdninger til naturen og miljøet rundt oss. Det har de greid på Krokstadøra.

Oppvekstsektoren blir grønn

Ordførerens utdeling av plaketter ble kvittert ut med servering av bløtkake til alle frammøtte på skolen. Kaken? Ja, den hadde selvsagt grønnfarget marsipanlokk.

Ifølge kommunens klima- og miljøkoordinator, Atle Wormdal, er det nå kun et fåtall av skolens barnehager og skoler som ikke er miljøsertifisert.

– Men de er godt i gang sier Wormdal, som også bisto skolen og barnehagen på Krokstadøra i arbeidet fram til sertifisering.

Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn