Orkland kommune starter nå arbeidet med å utfase ladepunkter hvor det fram til nå har vært mulig å lade gratis for elbiler. Altså gratis for alle som har ladet, men hvor kommunen har betalt regninga. Det blir det slutt på.

I Orkland kommune er det i alt 20 slike Transnova ladepunkter som ble satt opp ved elbilens inntog i markedet fra 2010. Dette var ladestasjoner som ble satt opp og finansiert av staten, uten at det var knyttet noen betalingsordning for sluttbrukeren til selve ladingen. Hvem som helst har kunnet benytte seg av disse ladestasjonene med lang ladetid og hvor du kan lade med ordinær stikkontakt. Mye har skjedd siden den tid. Markedet for elbiler har eksplodert og teknologien har utviklet seg. Nye og forbedrede lademuligheter er kommet på plass, både hurtigladere og normale ladere hvor forbrukeren selvsagt må betale for strømmen. 

I Orkland kommune er det i dag Transnova ladestasjoner på følgende steder:

  • Grøtte skole (2)
  • Årlivoll skole- og barnehage (2)
  • Orkanger barneskole (2)
  • Orkanger torg (2)
  • Orkland rådhus (4)
  • Elvestien borettslag/Orkanger pensjonistsenter (2)
  • Orklahallen (2)
  • Orkdal helsetun (4)

Samtlige av disse vil nå bli fjernet.

Orkland kommune har samtidig igangsatt et arbeid med å kartlegge framtidig behov for elbilladere på samtlige av kommunens tjenestesteder. Der hvor det blir mulig å få avtaler med kommersielle aktører vil det bli satt opp ladepunkt der ansatte og besøkende kan lade mot betaling på lik linje med andre offentlige destinasjonsladere.