I 1936 startet det med bensinstasjon og sykkelverksted. 86 år senere er det fortsatt bensinstasjon i Løkkenveien 386, men det er bil som siden 1969 er hovedproduktet hos den tradisjonsrike bedriften.

Daglig leder Terje Danielsen og delesjef Ola Resell tar smilende imot oss blant nye og brukte biler i utstillingslokalene. Her er det bilmerket Opel som dominerer. Det har det gjort helt siden 1977, men fra 2003 ble det tyske bilmerket supplert med japanske Subaru. Ordfører Oddbjørn Bang har møtt opp med synlige bevis på at bedriften nå er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Med ordførerkjedet på plass står han for overrekkelsen av plakett og gratulasjon til bedriftens representanter.

– Det har vært en omfattende prosess. Kombinasjonen av å være bilforhandler, bensinstasjon og bygningseier har medført at vi har måttet forholde oss til ulike regelverk, sier Ola Resell, som har hatt hovedansvaret for sertifiseringsprosessen.

Nybrottsarbeid

Det var lite erfaring å bygge på når det kom til sertifisering av bensinstasjonen, som drives under kjedenavnet Circle K.

– Det viste seg at det bare var en stasjon i denne kjeden som var miljøsertifisert fra før. Vi kunne i liten grad benytte oss av erfaringene derfra, så det har vært mye nybrottsarbeid for oss, sier Resell, som mener prosessen, der de har fått god bistand fra HMS-tjenesten, har vært nyttig og god.

Fornybare ressurser

Alle som driver med bilsalg og bensinstasjon ønsker selvsagt økt aktivitet. Noen tenker sikkert at det bidrar til å skape mer avfall og ikke er forenlig med mer miljøvennlig drift. Terje Danielsen mener dette er feil tankegang.

– Målet er jo ikke at vi skal produsere mindre avfall. Vi ønsker selvsagt økt aktivitet og større omsetning. Poenget er å sortere avfallet riktig slik at det kommer inn i verdikjeden som fornybare ressurser.

Han poengterer at bedriften alltid har vært bevisst på avfallssortering, men at et ytterligere søkelys på tematikken har vært lærerikt for alle ansatte, som i dag teller totalt 16 personer på verksted, salg og bensinstasjon.

På lokale hender

Bilbransjen er i endring. Ikke bare er den i ferd med å bli elektrifisert og grønn, men trenden de senere årene har vært at de store importørene i økende grad har kjøpt opp lokale forhandlere. Slik er det ikke med O.M Grefstad på Løkken. I likhet med Syrstadeng Bil på Storås er bedriften fortsatt en av to lokale forhandlere i Orkland med lokalt eierskap. Martin Helge og Tor Grefstad eier fortsatt 50 prosent hver av selskapet, som også har ekspandert med egen avdeling i Surnadal.

Med dokumentert miljøsatsing, god forretningssans og med smilet på plass er nok definitivt grunnlaget for videre drift på plass.