Smitten er blant oss i Orkland, faktisk mer enn tidligere. Både små og store i flere ulike deler av kommunen er berørt. Likevel har vi ikke de samme tilbudene og tiltakene som tidligere under pandemien. Hva er årsaken til det?

Vi har spurt kommuneoverlege Jimmy Wikell, som har fulgt utviklingen i pandemien helt fra starten og vært helt sentral i den lokale håndteringen om hvorfor økt smitte håndteres annerledes enn tidligere.

- Det kan sikkert virke litt underlig, men det er egentlig ikke det. Hovedårsaken er at de fleste av oss har takket ja til vaksine og tatt den.  Spesielt var det viktig at risikogruppene, med stor sjanse for alvorlige sykdomsforløp, ble fullvaksinert og dermed var bedre rustet mot smitte. Risiko for alvorlig sykdom og død ble dermed redusert. Den nasjonale strategien ble derfor endret fra å stoppe smitte til å begrense smitte. Testkravene ble lagt om og det påligger nå i større grad hver enkelt oss et ansvar for å teste oss selv. Med bakgrunn i dette nedjusterte Orkland kommune sin test- og informasjonsaktivitet. Dette er helt i tråd med nasjonale føringer og hvordan andre kommuner også håndterer situasjonen, sier Jimmy Wikell. Han beroliger imidlertid med at kommunen er i beredskap og på kort varsel kan iverksette tiltak dersom det skulle bli nødvendig.

- Hvordan ser egentlig smittesituasjonen ut i Orkland akkurat nå?

- Så langt under pandemien har vi hatt 382 positive tilfeller. Forrige uke hadde vi 33 tilfeller. Så langt i dag har vi ikke fått beskjed om nye positive PCR-prøver. Vi venter imidlertid svar på flere positive hurtigtester fra helgen og forventer flere positive tilfeller de neste dagene, sier Wikell.

Han opplyser at alderen på dem som er smittet varierer fra barn i skolealder til personer over 70 år. Majoriteten er voksne personer hvor flere er fullvaksinerte. Samtlige smittede får oppfølging i hjemmet, og det rapporteres om alt fra tilfeller nesten uten symptomer til folk med kraftige influensalignende sykdomsforløp.

- Med 33 smittede personer forrige uke, betyr ikke det at vi har et større utbrudd i kommunen?

- Nei. Det er selvsagt nærliggende å tro det, men dette er i realiteten små klynger med ulik opprinnelse. De fleste er smittet i forbindelse med innenlands- eller utenlandsreiser. Det har brakt smitte inn i hjemmene og resultert i at familiemedlemmer har blir smittet. Vi har kun konstatert noen få smittetilfeller mellom husholdninger, sier Wikell. Han presiserer imidlertid at med så mye smitte rundt oss kan endringer skje svært raskt. Kommunen følger situasjonen svært nøye.

- Når kommunens apparat er bygget ned, betyr det at man nå er overlatt til seg selv?

- På ingen måte. Det vi imidlertid må ta inn over oss alle sammen er at korona er en sykdom vi må lære oss å leve med. Det er jo slett ikke noe nytt at vi registrerer sykdomstegn ved oss selv. Det som er nytt nå er at dersom du får luftveissymptomer er det ditt ansvar å ta en hurtigtest av deg selv eller dine barn, sier kommuneoverlegen.

Han presiserer at dersom prøven er positiv skal du isolere deg og ringe din fastlege for å bestille PCR-test. Det tar normalt en til to dager for å få svar på denne testen. Hvis denne bekrefter at du er smittet med covid-19 vil du bli kontaktet av Jimmy Wikell eller smittevernoverlege Peter M. Trojanowski.

- Da vil vi intervjue deg og komme med råd og tiltak for deg og resten av husholdningen. Deretter vil din fastlege følge deg opp videre dersom det er behov for det, sier Wikell. Han presiserer at den smittede selv er ansvarlig for å informere sine nærkontakter og arbeidsgiver om at man er syk.

Wikell har for øvrig et inntrykk av at orklendingene er svært flinke til å teste seg selv og rapporterer at det for tiden er et stort forbruk av selvtester.

Her kan du lese mer om håndteringen i Orkland og få svar på spørsmål om korona

- Hvorfor settes ikke folk i karantene like mye som tidligere?

- Det er korrekt at ventekarantene nå er tatt bort og at smittekarantene håndterers annerledes nå enn for bare noen måneder siden, og ikke minst for ett år siden. Kravet til å smittespore er ikke like strengt som tidligere. Nå fokuseres det mer på husholdninger og nær familie fordi erfaringene viser at smitten er hyppigst forekommende internt i husholdningene.

- Hva skjer ved smitte på skolen? Hvordan håndteres dette nå?

- Det typiske nå er at foreldrene varsler rektor på skolen om positiv selvtest og/eller PCR. Da blir som regel jeg eller smittevernoverlegen kontaktet av rektor. Vi tar så kontakt med foresatte for intervju og kartlegger slik at den familien som er rammet får den informasjon de trenger. Skolen sender som regel ut informasjon til alle foresatte i den klassen som er berørt. Dersom flere klasser er berørt sender de ut informasjon til alle foresatte ved skolen.

- Det snakkes mye om omikron. Hva vet vi egentlig om denne mutanten?

- Foreløpig ikke så mye. Covid-19-viruset har gjennomgått mange forandringer eller mutasjoner som det kalles. Det er usikkerhet knyttet både til alvorlighetsgrad, vaksineeffekt og smittsomhet. Det har kommet noe data som antyder at de som tidligere har gjennomgått sykdommen lettere kan få en ny infeksjon. Det har også vært noen tilbakemeldinger om at symptomene er noe annerledes og gir et mildere sykdomsforløp. Når så mye er uavklart ønsker alle naturligvis å bremse spredningen mest mulig inntil vi vet mer, sier Wikell. Han legger til at det så langt ikke påvist noen med omikronvarianten i Orkland, men at vi må være forberedt på at den kommer når som helst.

- Hvilke anbefalinger og råd vil du gi orklendingene akkurat nå?

- Orkland har fulgt nasjonale forskrifter og anbefalinger i lengre tid. Når vi nå har noe mer smitte blant oss er det å holde avstand, opprettholde god håndhygiene og eventuelt bruke munnbind en sterk anbefaling. Vær flink og test deg om du får luftveisinfeksjon. Er du i startfasen av en luftveisinfeksjon - hold deg hjemme! Det er flere virus som går akkurat nå og de smitter stort sett på samme måte. Har du negativ covid-test, kan det være RS-virus du kan smitte andre med. Jeg anbefaler selvsagt at du vaksinerer deg både mot covid-19, men også mot influensa.

Her kan du lese mer om vaksinering mot covid-19 og få svar på spørsmål

Her kan du lese om hvordan du kan bli vaksinert mot influensa

Jimmy Wikell opplyser at regjeringen i morgen, tirsdag 7. desember, vil komme med nye tiltak for å begrense smittespredning. Der er det ventet nye nasjonale regler. Vi vil selvsagt komme tilbake med informasjon om hva dette vil bety for deg.

Takk for at du bidrar!