I Orkland kommune forholder vi oss som alltid til gjeldende nasjonale råd og retningslinjer om vaksinering. Du kan lese alt om det nasjonale vaksinasjonsprogrammet på FHIs hjemmesider

Oppfriskningsdose til de som er 75 år og eldre

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets (FHI) anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de som er 75 år eller eldre, og sykehjemsbeboere hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. Det anbefales at vaksinen tas i løpet av april. 

Kommunen vil som tidligere tilby vaksinering i kommunal regi til sykehjemsbeboere, personer som bor i omsorgsboliger og til eldre med kjent funksjonshemming. Øvrig befolkning over 75 år kan som tidligere vaksinere seg på apotek. Du finner informasjon lengre ned på siden om hvilke apotek som vaksinerer og når du kan få satt vaksinen.

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp. Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.

Det er god tilgang på koronavaksine i Norge. Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det kan ta en ny dose. Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Oppfriskningsdose (dose 4) til deg over 65 år

Nasjonale myndigheter anbefaler at innbyggere over 65 år tar en ny oppfriskningsdose (dose 4) av koronavaksinen. Kommunen har hatt tilbud om dette for personer over 75 år siden juli 2022, men fra og med mandag 15. august utvides tilbudet også til å gjelde for personer i alderen 65-74 år. Minimumsintervallet mellom første og andre oppfriskningsdose (dose 3 og 4) er fire måneder. Anbefalingen om en ny oppfriskningsdose, for deg som er født i 1957 eller tidligere, gjelder uavhengig av om du nylig har vært smittet av covid-19. Minimumsintervallet fra du har blitt frisk etter koronasykdommen til andre oppfriskingsdose av koronavaksinen er tre uker. FHI påpeker at et lengre intervall mellom gjennomgått covid-19 og ny vaksinedose som regel vil gi bedre beskyttelse/immunrespons.

Oppfriskningsdose (dose 4) til deg i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper  mellom 18 og 64 år. Vaksinasjon av denne gruppen kan startes opp så snart kommunen har kapasitet til å tilby dette.

Personer i risikogruppene under 65 år med alvorlig svekket immunforsvar, alvorlig underliggende sykdommer eller dårlig kontrollert sykdom, bør uansett prioriteres samtidig med aldersgruppen 65 til 74 år. Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19: 

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 2
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Oppfriskningsdose (dose 4) til deg i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer[1]sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Oppfriskningsdose (dose 4) til deg som er gravid

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder.  Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Hvor kan jeg vaksinere meg i Orkland?

Vitus apotek Orkedalen, Amfi-senteret Bårdshaug

Husk at vaksinering mot covid-19 er gratis!

Hva med vaksinering av personer under 16 år?

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet åpnet for vaksinasjon av barn og ungdom i alderen 5-11 år og andre dose til 12-15 åringene. Innbyggere fra 5-11 år får tilbud om en dose. For 12-15-åringene tilbys BioNTech-Pfizer-vaksine som andre dose. NB! Det skal gå 12 uker mellom dosene. De som har gjennomgått korona skal kun ha 1 dose foreløpig.

Barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom bør la seg vaksinere. Risikoen for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er en gruppe som kan være sårbare. For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt.

Vi gjør oppmerksom på at barn i disse aldersgruppene ikke vil ikke bli innkalt til vaksinering. Mer informasjon om timebestilling nedenfor.

Samtykkeerklæring

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Det er derfor viktig at foresatte har en god dialog med barna om dette. Barn og unge har rett på tilpasset informasjon om forhold som angår egen helse. Folkehelseinstituttet har derfor utformet tekster og materiell tilgjengelig på ulike nivå:

For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves skriftlig samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Du kan laste ned skjemaet her, få nødvendige underskrifter og ta det med deg på vaksinedagen.

Hvordan foregår vaksineringen av barn?

Barn 12-15 år

Alle barn mellom 12 til 15 år kan få vaksine ved Vitus apotek Orkedalen, Amfi-senteret Bårdshaug og ved  Apotek 1 på Fannrem. Foreldre til barn og unge som har fylt 12 år kan bestille time ved å ringe direkte til det aktuelle apoteket.

Barn 5-11 år

Alle barn mellom 5 til og med fylte 11 år kan få vaksine ved Orkanger helsestasjon. Helsestasjonen ligger på Folkehelsesenteret (samme bygning som Orklandbadet) i Tverradkomsten 61 på Orkanger. Vaksinering av barn vil foregå på ettermiddagstid på tirsdager, første gang 15. februar. Vaksineringen vil bli foretatt av helsesykepleiere som har bred erfaring og kompetanse med å vaksinere barn.

HUSK! Du må bestille time! Det gjør du på telefon 47 60 93 30 i tidsrommet 08:00 - 15:00 på hverdager.

Hva gjør jeg hvis jeg har spørsmål om vaksinering mot covid-19?

Vi anbefaler å søke opp informasjon om koronavaksinering på FHI's nettsider:

Personer over 12 år i Orkland kan vaksinere seg på apotek i Orkland. Se spørsmål "Hvor kan jeg vaksinere meg i Orkland?"

Barn fra 5 til 11 år i Orkland kan vaksinere seg på Orkanger helsestasjon. Se nærmere informasjon om hvordan dette gjennomføres under spørsmålet "Hva med vaksinering av barn under 16 år?" 

Har du spørsmål angående egen helse og vaksinering – snakk med din fastlege!

Hvor mange er vaksinert mot covid-19 i Orkland?

SYSVAK er et landsdekkende elektronisk vaksinasjonsregister. I statistikkbanken finner du data over covid-19-vaksinasjoner fra 27.12.2020 fram til i dag. På lenken under finner du oppdaterte tall, fordelt på aldersgrupper og vaksinedoser for innbyggere i Orkland.

Oppfriskningsdose, dose 3 - hvem får tilbud om det?

Beskyttelsen etter grunnvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset. Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.

Rådene om oppfriskningsdoser gjelder uavhengig av om man er grunnvaksinert med: a) to vaksinedoser eller b) gjennomgått sykdom og én vaksinedose. I Norge regner vi både gjennomgått koronasykdom og vaksinasjon som likestilte «immunologiske hendelser», så sant det har gått minst 3 uker mellom hver av dem. Det betyr at gjennomgått infeksjon tilsvarer én vaksinedose. Intervallet mellom dose 2 (eventuelt gjennomgått infeksjon) og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.

 • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere anbefales oppfriskningsdose.
 • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene anbefales oppfriskningsdose.
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.
 • Ellers friske personer 18-44 år kan få oppfriskningsdose.

Folkehelseinstituttet anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte (under 65 år) mer enn 3 uker etter dose 2, medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. Det er likevel åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Dette kan være på grunn av innreisekrav til enkelte land eller andre årsaker. For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales oppfriskningsdose dersom covid-19 påvises før det har gått 3 md fra dose 2.

Er du i gruppen av personer med immunsvikt på grunn av sykdom, medisiner eller behandling og ønsker en 4. dose?

Er du i aldersgruppen 18-64 år med immunsvikt på grunn av sykdom, medisiner eller behandling og ønsker en 4. dose?

Hvilken vaksinetype brukes til tredje dose?

Vi benytter kun mRNA-vaksine Comirnaty fra BioNTech-Pfizer.

Hva med meg som har hatt korona. Bør jeg også ta tredje dose?

Personer som har gjennomgått covid-19 før første vaksinedose regnes som grunnvaksinert én dose dersom intervallet mellom positiv test og vaksinasjon er 3 uker eller mer. Beskyttelsen etter gjennomgått infeksjon er god de første 6 månedene, og den beskyttende effekten er bedre ved lengre intervaller mellom smitte og/eller vaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler at den andre vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning.

 • Personer som har gjennomgått covid-19 etter andre vaksinedose/grunnvaksinert har ikke behov for oppfriskningsdose dersom intervallet mellom positiv test og vaksinasjon er 3 uker eller mer.
 • Ungdom i aldersgruppen 12-15 år som tidligere har gjennomgått koronasykdom kan ta dose 2 når det har gått 3mnd.
 • Barn 5-11 som har tidligere gjennomgått koronasykdom har ikke behov for dose 2 foreløpig.

Du finner mer informasjon om vaksinering av personer som har gjennomgått Covid-19 på FHIs infoside

Hva med meg som går på medisiner som gjør at jeg bør ta tredje vaksinedose?

Norske helsemyndigheter har definert hvilke risikogrupper som skal tilbys tredje dose. Du kan lese mer om hvilke grupper det er på:

Får personer med medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 tilbud om en fjerde dose?

Ja. Alle i denne gruppen anbefales en ytterligere oppfriskningsdose uavhengig av om de har mottatt to eller tre doser fra før.

Denne gruppen inkluderer følgende:

 • Organtransplanterte med immunsvikt.
 • Personer med hematologisk kreftsykdom de siste fem år.
 • Personer med pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft.
 • Personer med nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon.
 • Personer med Downs syndrom.
 • Personer kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar vil selv etter en tredje dose ha lavere immunrespons og lavere grad av beskyttelse enn immunfriske. De har derfor behov for en oppfriskningsdose for å øke beskyttelsen mot infeksjon og alvorlig sykdom. For den resterende delen av gruppen, vil selv en mild infeksjon kunne gi alvorlige følger. Siden vaksineeffekt mot smitte avtar også for de yngre aldersgruppene, vil denne gruppen kunne ha nytte av en oppfriskningsdose.

Er boosterdose/oppfriskningsdose det samme som tredje dose?

Nei! Tredje dose tilbys de som ikke fikk god nok effekt etter de første to dosene. Dette gjelder eksempelvis personer med sterkt nedsatt immunforsvar. Minimumsintervallet i den gruppen var fire uker.

Boosterdose/oppfriskningsdose tilbys de som har hatt god effekt av to doser, men som trenger å friske opp beskyttelsen. Dette gjelder eksempelvis personer over 65 år og sykehjemsbeboere.

Er grunnvaksinert og fullvaksinert det samme?

Tidligere i koronavaksinasjonsprogrammet har begrepet fullvaksinert vært brukt for å angi at man har fått to doser mRNA-vaksine (evt 3 doser for de med alvorlig immunsuppresjon). I forbindelse med oppfriskningsvaksineringen ser vi at enkelte har oppfattet begrepet fullvaksinert som at de “fullvaksinerte” er ferdig vaksinert og ikke trenger ytterligere doser. Vi vil derfor fremover bruke begrepet grunnvaksinert for de som er ferdige med den primære vaksinasjonsserien.

Begrepet “grunnvaksinert” brukes også i annen vaksinasjonssammenheng om den eller de første vaksinedosene som gir full beskyttelse med en viss varighet, og for de vaksinene der det er nødvendig danner grunnlag for boosterrespons når ny vaksinedose gis etter et lengre tidsintervall.

Målsettingen med denne endringen er å unngå misforståelser om behovet for oppfriskningsvaksine hos de som anbefales dette.