I Orkland kommune forholder vi oss som alltid til gjeldende nasjonale råd og retningslinjer om vaksinering. Du kan lese alt om det nasjonale vaksinasjonsprogrammet på FHIs hjemmesider

Hvor kan jeg vaksinere meg i Orkland?

I Orkland kommune kan du nå vaksinere deg ved ett apotek. Det er ved Vitus apotek Orkedalen ved Amfi-senteret på Bårdshaug. Dette gjelder for innbyggere fra fylte 12 år.

Vi gjør oppmerksom på at de nasjonale kravene for å få vaksine gjelder. Er du over 18 år kan du få tredje dose, men det må ha gått minimum 20 uker siden andre dose. Er du usikker på om det er 20 uker siden du fikk andre dose? Da kan du logge deg inn på Helsenorge.no og sjekke dine vaksinedatoer. Apotekene vaksinerer selvsagt også deg som ennå ikke har tatt første eller andre dose.

 • I Orkland vaksineres det med Pfizer-vaksine.
 • Vaksinering på apoteket er gratis.
 • Husk at du må vente i 20 minutter etter å ha tatt dosen. Apotekene har beredskap i tilfelle det skulle bli behov for bistand.

NB! Les informasjonen nøye. 

Vitus apotek Orkedalen, Amfi-senteret Bårdshaug

 • Vaksinerer mandag, tirsdag og torsdag.
 • Både timebestilling og drop-in.
 • Merk at apoteket ikke tilbyr drop–in mellom 11. – 31. juli, på grunn av ferieavvikling. Ta kontakt med apoteket og avtal tidspunkt dersom du ønsker vaksine i denne perioden.
 • Klikk her for timebestilling eller ta direkte kontakt på 72 47 13 00

Vaksinering er gratis!

Hva med vaksinering av personer under 16 år?

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet åpnet for vaksinasjon av barn og ungdom i alderen 5-11 år og andre dose til 12-15 åringene. Innbyggere fra 5-11 år får tilbud om en dose. For 12-15-åringene tilbys BioNTech-Pfizer-vaksine som andre dose. NB! Det skal gå 12 uker mellom dosene. De som har gjennomgått korona skal kun ha 1 dose foreløpig.

Barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom bør la seg vaksinere. Risikoen for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er en gruppe som kan være sårbare. For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt.

Vi gjør oppmerksom på at barn i disse aldersgruppene ikke vil ikke bli innkalt til vaksinering. Mer informasjon om timebestilling nedenfor.

Samtykkeerklæring

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. Det er derfor viktig at foresatte har en god dialog med barna om dette. Barn og unge har rett på tilpasset informasjon om forhold som angår egen helse. Folkehelseinstituttet har derfor utformet tekster og materiell tilgjengelig på ulike nivå:

For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves skriftlig samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Du kan laste ned skjemaet her, få nødvendige underskrifter og ta det med deg på vaksinedagen.

Hvordan foregår vaksineringen av barn?

Barn 12-15 år

Alle barn mellom 12 til 15 år kan få vaksine ved Vitus apotek Orkedalen, Amfi-senteret Bårdshaug, 7300 Orkanger. Foreldre til barn og unge som har fylt 12 år kan bestille time ved å ringe direkte til apoteket på telefon 72 47 13 00

Barn 5-11 år

Alle barn mellom 5 til og med fylte 11 år kan få vaksine ved Orkanger helsestasjon. Helsestasjonen ligger på Folkehelsesenteret (samme bygning som Orklandbadet) i Tverradkomsten 61 på Orkanger. Vaksinering av barn vil foregå på ettermiddagstid på tirsdager, første gang 15. februar. Vaksineringen vil bli foretatt av helsesykepleiere som har bred erfaring og kompetanse med å vaksinere barn.

HUSK! Du må bestille time! Det gjør du på telefon 47 60 93 30 i tidsrommet 08:00 - 15:00 på hverdager.

Hva gjør jeg hvis jeg har spørsmål om vaksinering mot covid-19?

Vi anbefaler å søke opp informasjon om koronavaksinering på FHI's nettsider:

Personer over 12 år i Orkland kan vaksinere seg på apotek i Orkland. Se spørsmål "Hvor kan jeg vaksinere meg i Orkland?"

Barn fra 5 til 11 år i Orkland kan vaksinere seg på Orkanger helsestasjon. Se nærmere informasjon om hvordan dette gjennomføres under spørsmålet "Hva med vaksinering av barn under 16 år?" 

Har du spørsmål angående egen helse og vaksinering – snakk med din fastlege!

Hvor mange er vaksinert mot covid-19 i Orkland?

SYSVAK er et landsdekkende elektronisk vaksinasjonsregister. I statistikkbanken finner du data over covid-19-vaksinasjoner fra 27.12.2020 fram til i dag. På lenken under finner du oppdaterte tall, fordelt på aldersgrupper og vaksinedoser for innbyggere i Orkland.

Oppfriskningsdose - hvem får tilbud om det?

Beskyttelsen etter grunnvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset. Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.

Rådene om oppfriskningsdoser gjelder uavhengig av om man er grunnvaksinert med: a) to vaksinedoser eller b) gjennomgått sykdom og én vaksinedose. I Norge regner vi både gjennomgått koronasykdom og vaksinasjon som likestilte «immunologiske hendelser», så sant det har gått minst 3 uker mellom hver av dem. Det betyr at gjennomgått infeksjon tilsvarer én vaksinedose. Intervallet mellom dose 2 (eventuelt gjennomgått infeksjon) og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.

 • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere anbefales oppfriskningsdose.
 • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene anbefales oppfriskningsdose.
 • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.
 • Ellers friske personer 18-44 år kan få oppfriskningsdose.

Folkehelseinstituttet anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte (under 65 år) mer enn 3 uker etter dose 2, medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. Det er likevel åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det. Dette kan være på grunn av innreisekrav til enkelte land eller andre årsaker. For aldersgruppen 65 år og eldre anbefales oppfriskningsdose dersom covid-19 påvises før det har gått 3 md fra dose 2.

Hva er status for tredje dose for personer med nedsatt immunforsvar?

Denne gruppen har fått tilbud om tredje dose siden 16. september 2021. Er du usikker på om du er i målgruppen for tredje vaksinedose? Da anbefaler vi at du leser denne artikkelen:

Hvilken vaksinetype brukes til tredje dose?

Vi benytter både mRNA-vaksinene Comirnaty fra BioNTech-Pfizer og Spikevax fra Moderna. Begge disse vaksinene kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som første og andre dose.

Kan jeg velge hvilken vaksinetype jeg vil ha som tredje dose?

Det kan du, så lenge den ønskede vaksinen er tilgjengelig på vaksinasjonstidspunktet.

Hva med meg som har hatt korona. Bør jeg også ta tredje dose?

Personer som har gjennomgått covid-19 før første vaksinedose regnes som grunnvaksinert én dose dersom intervallet mellom positiv test og vaksinasjon er 3 uker eller mer. Beskyttelsen etter gjennomgått infeksjon er god de første 6 månedene, og den beskyttende effekten er bedre ved lengre intervaller mellom smitte og/eller vaksine. Folkehelseinstituttet anbefaler at den andre vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning.

 • Personer som har gjennomgått covid-19 etter andre vaksinedose/grunnvaksinert har ikke behov for oppfriskningsdose dersom intervallet mellom positiv test og vaksinasjon er 3 uker eller mer.
 • Ungdom i aldersgruppen 12-15 år som tidligere har gjennomgått koronasykdom kan ta dose 2 når det har gått 3mnd.
 • Barn 5-11 som har tidligere gjennomgått koronasykdom har ikke behov for dose 2 foreløpig.

Du finner mer informasjon om vaksinering av personer som har gjennomgått Covid-19 på FHIs infoside

Hva med meg som går på medisiner som gjør at jeg bør ta tredje vaksinedose?

Norske helsemyndigheter har definert hvilke risikogrupper som skal tilbys tredje dose. Du kan lese mer om hvilke grupper det er på:

Får personer med medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 tilbud om en fjerde dose?

Ja. Alle i denne gruppen anbefales en ytterligere oppfriskningsdose uavhengig av om de har mottatt to eller tre doser fra før.

Denne gruppen inkluderer følgende:

 • Organtransplanterte med immunsvikt.
 • Personer med hematologisk kreftsykdom de siste fem år.
 • Personer med pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft.
 • Personer med nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon.
 • Personer med Downs syndrom.
 • Personer kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar vil selv etter en tredje dose ha lavere immunrespons og lavere grad av beskyttelse enn immunfriske. De har derfor behov for en oppfriskningsdose for å øke beskyttelsen mot infeksjon og alvorlig sykdom. For den resterende delen av gruppen, vil selv en mild infeksjon kunne gi alvorlige følger. Siden vaksineeffekt mot smitte avtar også for de yngre aldersgruppene, vil denne gruppen kunne ha nytte av en oppfriskningsdose.

Er boosterdose/oppfriskningsdose det samme som tredje dose?

Nei! Tredje dose tilbys de som ikke fikk god nok effekt etter de første to dosene. Dette gjelder eksempelvis personer med sterkt nedsatt immunforsvar. Minimumsintervallet i den gruppen var fire uker.

Boosterdose/oppfriskningsdose tilbys de som har hatt god effekt av to doser, men som trenger å friske opp beskyttelsen. Dette gjelder eksempelvis personer over 65 år og sykehjemsbeboere.

Er grunnvaksinert og fullvaksinert det samme?

Tidligere i koronavaksinasjonsprogrammet har begrepet fullvaksinert vært brukt for å angi at man har fått to doser mRNA-vaksine (evt 3 doser for de med alvorlig immunsuppresjon). I forbindelse med oppfriskningsvaksineringen ser vi at enkelte har oppfattet begrepet fullvaksinert som at de “fullvaksinerte” er ferdig vaksinert og ikke trenger ytterligere doser. Vi vil derfor fremover bruke begrepet grunnvaksinert for de som er ferdige med den primære vaksinasjonsserien.

Begrepet “grunnvaksinert” brukes også i annen vaksinasjonssammenheng om den eller de første vaksinedosene som gir full beskyttelse med en viss varighet, og for de vaksinene der det er nødvendig danner grunnlag for boosterrespons når ny vaksinedose gis etter et lengre tidsintervall.

Målsettingen med denne endringen er å unngå misforståelser om behovet for oppfriskningsvaksine hos de som anbefales dette.