Orkland kommune forholder seg som alltid til gjeldende nasjonale råd og retningslinjer for covid-19. Med bakgrunn i at alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, med unntak av Svalbard, nå er opphørt vil denne informasjonssiden gradvis bli faset ut.

5. april 2022 kom regjeringen med nye endringer. Rådet om å være hjemme i 4 døgn etter positiv test er opphevet og erstattet med råd om å være hjemme om en føler seg syk.

Registrering av positiv selvtest

Det er ikke lengre generell anbefalt testing for covid-19. Hvis du tar selvtest er det fortsatt ønskelig at du registrerer dette. Dette er nasjonalt ønske. Vi ønsker at du registrerer deg elektronisk via:

Om koronatest

Det er ikke lengre generell anbefalt testing for covid-19. Hvis du tar selvtest er det fortsatt ønskelig at du registrerer dette. Dette er nasjonalt ønske. Vi ønsker at du registrerer deg elektronisk via:

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Du kan fortsatt teste deg for covid-19, men det er ikke lenger en generell anbefaling. Hvis du ønsker å teste deg vil det fortsatt være selvtester tilgjengelig på Orkland rådhus på Orkanger og på kommunehusene i Lensvik, Meldal og Krokstadøra. Utlevering skjer på hverdager i tidsrommet 09:00 til 15:00. Det er ikke utlevering i helger.

Dersom du er syk og oppsøker lege, vil legen din vurdere hvilke videre undersøkelser som skal utføres.

luftveissymptomer_220405.png

Hvor kan jeg få svar på spørsmål om korona?

Siste åpningsdag på koronatelefonen var fredag 18. februar.

Vi oppfordrer alle som har generelle spørsmål om korona om å benytte seg av tilgjengelig oppdatert informasjon på følgende nettsider:

Hvilke isolasjons- og karanteneregler gjelder?

Alle karantene- og isolasjonsbestemmelser er opphevet fra 12. februar 2022.

Hva gjør jeg dersom jeg tester positivt på selvtest?

Dersom du har tatt en test som blir positiv gjelder rådet om at du holder deg hjemme så lenge du er syk. Er du så dårlig at du må undersøkes av lege så tar du kontakt med fastlege eller legevakt. Det er ikke anbefalt bekreftende PCR test lengre.

Hva skal man gjøre ved negativ test?

Dersom du har tatt en test som blir negativ gjelder rådet om at du holder deg hjemme så lenge du er syk.

Hvordan skjer utleveringen av kommunale selvtester?

Utlevering av selvtester foregår ved Orkland rådhus på Orkanger og på kommunehusene i Lensvik, Meldal og Krokstadøra. Dette skjer på hverdager i tidsrommet 09:00 til 15:00. Det er ikke utlevering i helger.

Jeg er pårørende til person som er innlagt på institusjon, men er litt forkjølet. Kan jeg fortsatt komme på besøk?

Vi er i en tid med flere forskjellige typer luftveisinfeksjoner. Vi ønsker at pårørende ikke møter opp med uavklarte luftveisinfeksjoner på våre institusjoner. Er du forkjølet? Avvent besøket til du er i bedre form. Er det strengt nødvendig med besøk på grunn av akutt situasjon, kan du med fordel bruke munnbind. Vi ønsker da at besøket foregår på rommet til beboer og ikke i fellesareal.

Test til bruk i koronasertifikat

Test til koronasertifikat skal som hovedregel ikke gjøres hos fastlege eller legevakt.

Hvis du har behov for test oppfylle krav i koronasertifikat i forbindelse med feriereise så er ikke dette helsehjelp og du må påregne at du må betale testen og ta den til privat tilbyder.

For at en test skal være gyldig i koronasertifikatet må den tas profesjonelt. Negativ koronatest, vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom inngår i koronasertifikatet.

Koronasertifikatet innenlands er avviklet, men finnes fortsatt for bruk i EU/EØS. Den som reiser har selv plikt til å sette seg inn i reglene i det landet hun eller han reiser til.

Hvor kan jeg få skrevet ut mitt koronasertifikat?

De aller fleste har koronasertifikatet tilgjengelig på sin mobiltelefon på helsenorge.no. Du kan velge å skrive ut koronasertifikatene dine hvis du ønsker å ha de i papirversjon, men dette er ikke nødvendig. Den digitale versjonen vil raskt bli oppdatert med de siste opplysningene om deg, og er godkjent som dokumentasjon der du trenger å vise den, for eksempel på utenlandsreiser.

Du som ønsker å få koronasertifikatet skrevet ut på papir har to muligheter:

  • Du kan logge inn på helsenorge.no og ta kontakt med Helfo per telefon eller brev. Du vil da få utskrift av koronasertifikatene tilsendt i posten. Husk derfor å bestille koronasertifikatene i god tid før du har behov for dem. Du finner mer detaljert informasjon om framgangsmåten på:

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

  • Du kan møte opp på Orkland rådhus i servicekontorets åpningstid klokken 08:30 – 15:00. Gyldig legitimasjon må tas med. Gyldig legitimasjon er pass, førerkort og nasjonalt ID-kort. Du vil få med deg en papirversjon av sertifikatet med en gang.

Hvor mange er smittet av korona i Orkland?

Da det er svært få nå som anbefales å ta PCR-test vil det bli store mørkertall. Du kan finne PCR-tallene på FHI sine sider, men kommunen rapporterer ikke lengre på tall.