Årets influensavaksinering starter for risikogruppene i uke 43, som er siste uka i oktober. Er du ikke i risikogruppene vil vaksineringen starte etter 1. desember.

NB! Hvert enkelt legekontor i Orkland har egne tidspunkt for gjennomføring. Det er viktig at du forholder deg til det som gjelder ditt legekontor. På noen av legekontorene må du bestille time, mens noen praktiserer drop-in på fastsatte tider.

Agdenes legekontor - timebestilling 72 46 73 45

Agdenes legekontor vaksinerer alle ukedager i uke 44, men du må ringe for å bestille time.

Timebestilling 72 46 73 45

Fannrem legesenter - drop-in

 • Mandag 25.oktober 16:00 - 19:00 for pasienter født i januar, februar, mars og april
 • Tirsdag 26. oktober 16:00 - 19:00 for pasienter født i mai, juni, juli og august
 • Onsdag 27. oktober 16:00 - 19:00 for pasienter født i september, oktober, november og desember

Meldal legekontor - timebestilling 90 03 01 57

 • Torsdag 4. november og tirsdag 9. november 16:00 - 19:00. Alle må bestille time. Timebestillingen starter tirsdag 26. oktober. Du kan ringe i tidsrommene 09:00 - 11:00 og 12:30 - 14:30

Timebestilling 90 03 01 57

Orkanger legesenter - drop-in

 • Mandag 25. oktober og torsdag 28. oktober i tidsrommet 16:00 - 19:00.

Kontakttelefon 72 47 11 50

Orkdal legesenter - drop-in

 • Mandag 25. til fredag 29. oktober 08:00 - 11:30 og 13:00 - 14:30

Hvem bør vaksineres?

Følgende grupper er definert av Folkehelseinstituttet og vil få vaksine:

 1. Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
 2. Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.
 3. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 4. Alle fra fylte 65 år
 5. Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Viktig!

 • Du kan ikke ta influensavaksine og vaksine mot covid-19 i samme uke. Det må gå minst en uke mellom hver vaksine.
 • Forhold deg til den informasjonen som gjelder ditt legekontor.
 • Ikke vær bekymret om du er forkjølet eller ikke i form på de utvalgte datoene. Du vil få tilbud om en time på et senere tidspunkt.
 • Ha på topp eller genser som er enkelt å trekke opp.  
 • Årets vaksine koster kroner 50,- for pasienter i risikogruppene. Har du frikort er vaksinen gratis.  
 • Er du ikke i den definerte risikogruppen, kan du først vaksinere deg etter 1. desember. Nærmere informasjon om dette følger senere.
 • Innbyggere som bor på institusjon vil bli vaksinert der.
 • Husk at du også kan bli vaksinert på apotekene.