Årets influensavaksinering startet for risikogruppene i uke 43, og de aller fleste i denne gruppen er nå vaksinert.

Vaksinering av innbyggere som ikke er i risikogruppene starter 1. desember.
Du kan få vaksinen hos din fastlege.

Du skal ikke møte opp til vaksinering om du har forkjølelesesymptomer, da ringer du ditt legekontor og får endret timen.

Agdenes legekontor - timebestilling

Timebestilling 72 46 73 45

Telefon er betjent hverdager 08:00 – 12:00 og 13:00 – 15:00.

Fannrem legesenter - timebestilling

Timebestilling 72 48 65 40

Telefon er betjent hverdager 08:15 – 11:30 og 13:00 – 15:00.

Meldal legekontor - timebestilling

Timebestilling 72 46 73 36 eller 47 71 76 08

Telefon er betjent hverdager 09:00 – 11:00 og 12:30 – 15:00.

Orkanger legesenter -timebestilling

Timebestilling 72 47 11 50

Telefon er betjent hverdager 08:30 – 11:30 – 13:00 – 15:00.
Du kan også bestille time pr sms: https://helserespons.no/web/orkanger/bestillinger/

Orkdal legesenter - drop-in og timebestilling

Timebestilling 72 48 78 60

Telefon er betjent hverdager 08:15 – 12:00 og 13:00 – 14:30.

Hvem bør vaksineres?

Følgende grupper er definert av Folkehelseinstituttet og vil få vaksine:

 1. Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
 2. Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.
 3. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 4. Alle fra fylte 65 år
 5. Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Viktig!

 • Du kan ikke ta influensavaksine og vaksine mot covid-19 i samme uke. Det må gå minst en uke mellom hver vaksine.
 • Forhold deg til den informasjonen som gjelder ditt legekontor.
 • Ikke vær bekymret om du er forkjølet eller ikke i form på de utvalgte datoene. Du vil få tilbud om en time på et senere tidspunkt.
 • Ha på topp eller genser som er enkelt å trekke opp.  
 • Årets vaksine koster kroner 50,- for pasienter i risikogruppene. Har du frikort er vaksinen gratis.  
 • Er du ikke i den definerte risikogruppen, kan du først vaksinere deg etter 1. desember. Nærmere informasjon om dette følger senere.
 • Innbyggere som bor på institusjon vil bli vaksinert der.
 • Husk at du også kan bli vaksinert på apotekene.