Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dearvvašvuođastašuvdna

Dearvvašvuođastašuvnnas oaččut dáid fálaldagaid

  • dearvvašvuođaiskkadeapmi
  • mánáid boahkuheapmi
  • áhpehisdilis iskkadeamit
  • dearvvašvuođa, mánáid ovdáneami, biebmodili jna. birra ráđđeaddin.

Govvádus

Dearvvašvuođastašuvnnas oaččut dáid fálaldagaid

  • dearvvašvuođaiskkadeapmi
  • mánáid boahkuheapmi
  • áhpehisdilis iskkadeamit
  • dearvvašvuođa, mánáid ovdáneami, biebmodili jna. birra ráđđeaddin.

Buozalmasvuođaid eastadeaddji dearvvašvuođabarggut deattuhuvvojit. Dearvvašvuođastašuvdna ovttasbargá mánáidgárddiiguin, skuvllain ja dearvvašvuođabálvalusain dárbbu mielde. Dearvvašvuođadivššár sáhttá maid boahtit guossái ruovttuide.

Ulbmiljoavku

 Mánát ja nuorat gaskal 0 ja 20 jagi, áhpehis nissonat ja váhnemat.

Bálvalusa haddi

Bálvalus lea nuvttá.

Bagadus - mo čađahit dahje oažžut bálvalusa

Go leat riegádahttán máná, de váldá dearvvašvuođastašuvdna oktavuođa dutnje ja lihtoda áiggi goas heive du ruovttus finadit dahje ahte sii fállet čuovvoleami dearvvašvuođastašuvnnas. Don oaččut gohččuma boahkuheapmái ja jeavddalaččat iskkadit mánát.

Váidalanvejolašvuohta

Jus oaivvildat ahte it oaččo dárbbašlaš veahki dahje it leat duhtavaš movt bálvalus addojuvvo, de sáhtát sáddet váidaga suohkanii dahje njuolga bálvalusaddái.Čilge mainna it leat duhtavaš ja makkár rievdadusaid háliidat.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 21:43