Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hávdádeapmi

Son guhte lea deavdán 18 jagi, sáhttá čálalaš duođaštusa bokte mearridit geas galgá leat riekti ovddasvástidit hávdádeami.

Govvádus

Son guhte lea deavdán 18 jagi, sáhttá čálalaš duođaštusa bokte mearridit geas galgá leat riekti ovddasvástidit hávdádeami. Muđui lea jábmi lagamus oapmahaččain dát ovddasvástádus. Jus ii leat ovttaoaivilvuohta das gii ovddasvástida hávdádeami, de suohkan mearrida dan. Jus ii oktage váldde ovddasvástádusa hávdádeamis, de galgá dat suohkan doaimmahit dan, gos jábmi ásai.

Kriterat/eavttut

Kremašuvdna sáhttá doaimmahuvvot jus ii leat dovddus ahte lea jábmi religiovnnalaš oskku vuostá dahje jus gávdno čálalaš duođaštus dán birra. Kremašuvdna dahje hávdádeapmi galgá doaimmahuvvot maŋemusat 8 beaivvi maŋŋel go olmmoš jápmima.

Bálvalusa haddi

Hávdádanfitnodat galgá siđakeahttá fállat haddelisttu kundariidda geat jerret hávdádeapmái gullevaš bálvalusaid fitnodagas. Go kunddar diŋgo dan, de galgá son siđakeahttá oažžut čálalaš haddefálaldaga ja buori áiggis beassat geahčadit haddefálaldaga, ovdalgo šiehtadus dahkkojuvvo.

Álbmotoadju sáhttá dárboárvvoštallama vuođul juolludit doarjaga hávdádangoluide, mas vuođđun lea maŋemus livnnet/vearrodieđáhus maid sáhttá oažžut. Dábálaččat doarjjasturrodat unnu jábmi ruhtaopmodaga mielde ja dáhkádussupmi mielde mii máksojuvvo  jápmima geažil.

Ovttasbargit

Girkolaš oktasašráđđi hálddaša suohkana girkogárddiid, muhto lea suohkan mii juolluda ruđaid doibmii.

Lover

Geah?a Hávdadanlága § 9, nuppi la??asis, gii rehkenasto leat jábmi lagamus oapmahažžan.  

Folketrygdloven
Gravplassloven
Prisopplysningsforskriften

Bagadus - mo čađahit dahje oažžut bálvalusa

Lea vejolaš ahte oapmaha??at ieža doaimmahit buot hávdádeami oktavuo?as, muhto eatnasat válljejit ávkkástallat hávdádanfitnodaga unnit dahje eanet. Sus geas lea ovddasvástádus hávdádeamis, mearrida makkár hávdádanfitnodaga son háliida geavahit.

Hávdádanfitnodat sáhttá veahkehit ee.:

 • mearridit áiggiid goas sirdá jábmi, hávdáda, kremere jna.
 • váldit oktavuo?a báhpain/sárdnideddjiin, musihkkáriiguin, lávluiguin, hávdeeatnamiin jna.
 • háhkat gistu ja eará dárbašiid, bassat jábmi
 • gávdnat sáhtu gistui
 • doaimmahit báberbargguid juogadanriektái, politiijai, oadjokantuvrii jna.
 • almmuhit jápmima birra
 • deaddilit sálmmaid ja giittoskoarttaid
 • ordnet hearvarásiid, ?i?aid, lie??egierdduid
 • lágidit ja oassálastit morašdilálašvuo?as
 • fuolahit die?áhusa ja loahpparehketdoalu oadjokantuvrrain
 • ordnet muitobottu
 • ordnet urdnahávdádeami
 • ordnet hávdemerkii ?állosa, muorraruossa ja hávde?uovgga

Muhtun  hávdádanfitnodagat fállet maid viessobassama oktan rádjamiin ja doalvumiin.

Váidalanvejolašvuohta

Ii sáhte váidit suohkana mearrádusa jus lea ii leat ovttaoaivilvuohta geas lea ovddasvástádus hávdádeapmái. Sus geas lea ovddasvástádus hávdádeapmái, sáhttá váidit hávdádanfitnodaga deike: Klagenemnda for gravtjenester, Postboks 2900 Sollo, 0230 OSLO ,ii lea hávdádanbálvalusaid váidalanlávdegoddi. Lávdegottis leat okta iešráđálaš jurista guhte lea jođiheaddji, ja okta ovddasteaddji geavahusáittardeaddji ja okta hávdádanealáhussuorggis.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 15:35

Tjenester