Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skuvladearvvašvuođabálvalus

Skuvladearvvašvuođabálvalus lea fálaldat dutnje guhte leat oahppi ja vuollel 20 jagi.

Govvádus

Skuvladearvvašvuođabálvalus lea fálaldat dutnje guhte leat oahppi ja vuollel 20 jagi. Sáhtát oažžut ráđiid ja bagadallama ja oažžut dearvvašvuođaiskkadeami ja boahkuhemiid. Jus lea dárbu, sáhtát sáddejuvvot viidáset fástadoaktárii, bátnedoaktárii dahje spesialista lusa.

Skuvladearvvašvuođabálvalusa bargun lea maid ohppiide ovddidit buori oahppan- ja bargobirrasa.

Bálvalusa haddi

Bálvalus lea nuvttá.

Gihppagat, áššebáhpárat, kárttat ja eará

Váidalanvejolašvuohta

Jus oaivvildat ahte it oaččo dárbbašlaš veahki dahje it leat duhtavaš movt bálvalus addojuvvo, sáhtát sáddet váidalusa suohkanii dahje njuolga bálvalusaddái. Čilge mainna it leat duhtavaš ja makkár rievdadusaid háliidat.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 12:15

Tjenester