Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ovttastallan mánáin mat leat almmolaš ásahusa fuolahusas

Go mánná lea biebmoruovttus dahje institušuvnnas, de lea mánás ja váhnemiin ovttastallanriekti jus fal eará ii leat mearriduvvon.

Govvádus

Go mánná lea biebmoruovttus dahje institušuvnnas, de lea mánás ja váhnemiin ovttastallanriekti jus fal eará ii leat mearriduvvon. Vaikko váhnemat eai nákce váldit ovddasmorraša máná ovddas, de goitge lea mávssolaš mánnái doalahit oktavuođa iežas biologalaš bearrašiin. Mánáidsuodjalus sáhttá maid mearridit ahte earát go váhnemat maid galget oažžut rievtti ovttastallat mánáin.

Ulbmiljoavku

Váhnemat ja erenoamáš dilálašvuođain maiddái ádját ja áhkut, oarbinat, nappo oappát ja vielljat, muoŧát/goaskit/siesát/imit ja ednot/čeazit/eagit/mágat ja máná buoremus olbmát.

Kriterat/eavttut

Mii mánnái lea buoremus.

Gihppagat, áššebáhpárat, kárttat ja eará

Áššemeannudeapmi

Suohkana mánáidsuodjalus evttoha mearrádusaid. Mánáidsuodjalusa ja sosiála áššiid fylkalávdegoddi, mii lea stáhta doaibma, mearrida ášši. Fylkalávdegoddi lea duopmostuolu sullasaš orgána man jurista jođiha. Lávdegottis leat sihke áššedovdit ja olbmot, geain ii leat formálalaš oahppu.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 09:37