Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gaskaboddosaš orrunfálaldat

Jus dus lea fáhkka dárbu ásodahkii ja it sáhte ieš háhkat dan, de lea suohkan geatnegahtton gávdnat gaskaboddosaš orrunsaji dutnje.

Govvádus

Jus dus lea fáhkka dárbu ásodahkii ja it sáhte ieš háhkat dan, de lea suohkan geatnegahtton gávdnat gaskaboddosaš orrunsaji dutnje. Mánnábearrašiidda, mánáide ja nuoraide galgá fállojuvvot endena orrunsadji. Dat mearkkaša earret eará dan ahte fálaldat ii rievtti mielde guoskka gárihuhttinávdnasiid boasttugeavaheddjiide (geahča njuolggogeainnu Suohkanlaš ásodagaide dás vuolábealde).

Kriterat/eavttut

Ahte dárbbahat ásodaga heahtedilis.

Bálvalusa haddi

Bálvalus lea nuvttá, muhto jus dus lea várri dasa, de soaittát sáhttit ieš máksit oasi láigogoluin.

Lover

Dát fálaldat lea láhkageatnegas.

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Áššemeannudanáigi

Nav-kantuvra galgá meannudit ášši nu jođánit go vejolaš. Dakkár dilis mas fáhkka dárbbahuvvo gaskaboddosaš ásahus, de lea dárbu meannudit ášši seamma beaivvi mielde.

Váidalanvejolašvuohta

Jus Nav biehttal addimis maid ozat, sáhtát váidit golmma vahku sisa, mii lea váidináigemearri, dan rájes go ožžot vástádusa. Čilge mainna leat duhtatmeahttun, ja manne oaivvildat ahte mearrádusa berre rievdadit. Jus dárbbahat bagadallama, sáhtát váldit oktavuođa NAV:in. Jus Nav doalaha mearrádusas, de sáddejuvvo ášši Fylkkamánnii, guhte mearrida galgá go váidaga váldit vuhtii.

Tjenesten oppdatert: 08.05.2020 14:05