Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Suohkana loatnadáhkádus

Ovttalágán ekonomalaš doarjja maid sosiálabálvalus sáhttá addit lea loatnadáhkádus.

Govvádus

Ovttalágán ekonomalaš doarjja maid sosiálabálvalus sáhttá addit lea loatnadáhkádus.
Jus klieanta ii doala loatnageatnegasvuođaid ja suohkan šaddá máksit loana, de sáhttá sosiálabálvalus bákkuin gáibidit klieanta máksit ruovttoluotta loana.

Ulbmiljoavku

  • Sii guđet gaskaboddosaččat eai nagot doalahit birgenlágiset
  • Sii guđet dárbbahit loanahit ruđa dakkár diŋggaide maid ii navdde dárbbašlažžan birgenlági dáfus
  • Sii guđet dárbbahit loanahit ruđa vaikko eai leat ge geahččaluvvon vuos buot eará vejolašvuođat

Kriterat/eavttut

Vuođđoeavttut oažžut loatnadáhkádusa leat seamma go earáge ekonomalaš doarjagiidda. Dákkár dáhkádus sáhttá addot sutnje geas ii leat birgenláhki dahje gii dárbbaša dan vai ceavzá dahje heiveha iežas váttis eallindilálašvuhtii. Lassin galgá maid leat jáhkehahtti ahte ohcci nákce máksit ruovttoluotta loanas.

Gihppagat, áššebáhpárat, kárttat ja eará

Lover

Suohkan mearrida ieš galgá go doarjja addon loatnadáhkádussan. Geahča § 21 Láhka sosiála bálvalusaid birra.

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Bagadus - mo čađahit dahje oažžut bálvalusa

Váldde oktavuođa Nav:in oažžun dihte veahki ohcat suohkanis loatnadáhkádusa.

Áššemeannudeapmi

Ášši meannuduvvo ja dahkko mearrádus. Mearrádusas boahtá ovdan leatgo ožžon dán bálvalusa vai it ja masá bálvalus guoská.

Áššemeannudanáigi

Suohkanis lea mearri meannudit ášši nu jođánit go vejolaš. Jus ášši ii sáhte meannuduvvot mánu sisa, de galggat oažžut čálalaš ákkastallama dan birra, ja galgá  boahtit ovdan goas vurdo ahte du ášši mearriduvvon.

Váidalanvejolašvuohta

Sáhtát váidit ášši áigemeari siskkobealde mii lea golbma vahku dan rájes go ožžot dieđu mearrádusas. Váidaga sáddet dan ásahussii mii lea mearridan du ohcama. Váidagis muitalat maid áiggošit rievdadit mearrádusas ja fertet ákkastallat dan. Suohkan sáhttá bagadallat du.  Váiddainstánsa lea Fylkkamánni. Ovdal go váidda sáddejuvvo dohko, de galgá dat instánsa suohkanis mii lea mearridan ášši, árvvoštallat lea go ágga rievdadit mearrádusa. Jus sin mearrádus doalahuvvo, de sáddejuvvo ášši viidáset Fylkkamánnii.

Tjenesten oppdatert: 06.05.2020 10:47