Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Beaiveruoktu - dohkkeheapmi

Jus háliidat doallat beaiveruovttu golmma mánnái dahje eanet mánáide, ja fálat beaiveruovttu dássedit vahkkosaččat 10 diimmu dahje eanet, de ferte dus leat dohkkeheapmi suohkanis.

Govvádus

Jus háliidat doallat beaiveruovttu golmma mánnái dahje eanet mánáide, ja fálat beaiveruovttu dássedit vahkkosaččat 10 diimmu dahje eanet, de ferte dus leat dohkkeheapmi suohkanis.
Doaibma galgá váldit vuhtii mánáid dearvvašvuođa ja loaktima. Gáibádusat leat earret eará:

  • Viesu hápmái ja ráhkkanusaide
  • Vejolašvuohta iešguđetlágán doaimmaide ja vuoiŋŋasteapmái
  • Buhtisteapmái ja máŧas doallamii  
  • Buhtis áibmui viesus

Ulbmiljoavku

Olbmot geat áigot álggahit beaiveruoktofálaldaga

Kriterat/eavttut

  • Leat golbma dahje eanet mánát (oktan iežas mánáiguin)
  • Ahte mánát leat doppe vahkkosaččat logi diimmu dahje eanet
  • Dássedis doaibma
  • Gáibiduvvo máksu bearráigeahčus

Gihppagat, áššebáhpárat, kárttat ja eará

Ovttasbargit

Váhnemiidda geat dáhtoše beaiveruovttu mánáidasas, lea buorre diehtit leago beaiveruoktu dohkkehuvvon suohkanis ja vaikko vel ovddidit dákkár dohkkeheami oažžut.

Bagadus - mo čađahit dahje oažžut bálvalusa

Váldde oktavuođa suohkaniin jus áiggut eanet dieđuid movt don galggat ohcat dohkkeheami. Ohcamis galgá čilgejuvvot oanehaččat movt doaibma doalaha iešguđetge mearrádusaid láhkaásahusas.

Áššemeannudanáigi

Suohkan galgá meannudit ášši jođáneamos lági mielde. Jus eai sáhte meannudit ášši mánu sisa, de galggat oažžut čálalaš ákkaid manin eai meannut nu jođánit. Galggat seammás oažžut dieđu goas doivot geargat mearridit ášši.

Váidalanvejolašvuohta

Jus it leat duhtavaš mearrádusain, sáhtát váidit suohkanii áigemeari siskkobealde, namalassii golmma vahkus sisa dan rájes go ožžot mearrádusa. Čilge mainna it leat duhtavaš ja manin oaivvildat ahte mearrádusa ferte rievdadit. Jus dárbbahat bagadallama, sáhtát váldit oktavuođa suohkaniin. Jus suohkan doalaha mearrádusas, de sáddejuvvo ášši fylkkamánnii, mii dasto  mearrida galgá go váidda váldot vuhtii.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 13:15