Innovasjon Norge

Enhet for landbruk og naturforvaltning er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge når det gjelder landbruksrelaterte tema.

Du kan søke Innovasjon Norge om støtte til:

 • investering i driftsbygning, kjøp av eiendom eller tilleggsareal
 • utvikling av ny næring på gården
 • ny eller utbedra bolig på gården
 • anlegg for produksjon av fornybar energi
 • bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt i forbindelse med Korona-pandemien
 • vekstfinansiering (lokalmat, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, innlandsfiske, reinnæringen)
 • reindriftsbasert vekst og verdiskaping
 • bedriftsnettverk for landbruket
 • kompetansenettverk for landbruk
 • omstillingsordning for produsenter av pelsdyr
 • tilskudd til bioøkonomiprosjekter

Les mer på nettsidene til Innovasjon Norge