Nå har feieren fått ny yrkestittel. Tittelen feier er godt over 300 år gammel, med lange og stolte tradisjoner.

I takt med samfunnsutviklingen har feiing blitt en mindre oppgave for feieren. Brannforebyggende tilsyn og holdningsskapende arbeid, gjennom veilednings- og informasjonsarbeid har fått større fokus.

Kunnskapsdepartementet har endret yrkestittelen feier til brannforebygger.

brannforebygger.jpg