Årlivoll skole og barnehagen på Svorkmo er stengt som følge av strømbrudd. Det samme gjelder Åsmyra i Lensvik som er skolelokaler for elever i 1. til 4. klasse ved Lensvik skole.

Mange fikk etter hvert stifte bekjentskap med den kraftige vinden som var meldt i Orkland søndag kveld og natt. Værmeldingen fra Metereologisk institutt viste seg å stemme svært godt både i forhold til vindstyrke og tidsangivelser.

Tidligere publiserte saker:

Skoler og barnehager

Det har vært strømutfall en rekke steder i Orkland, og mandag morgen har det ført til at både skolen og barnehagen på Årlivoll holdes stengt i dag. Barnehageavdelingen på Vormstad er ikke berørt og er åpen som vanlig. Det meldes nå i formiddagstimene at strømmen er tilbake på Svorkmo og at det planlegges for ordinær drift i morgen.

De midlertidige lokalene for elever i 1. til 4. klasse ved Åsmyra i Lensvik er også stengt i dag som følge av strømbrudd. Det tas også her sikte på å åpne ordinært i morgen.

Alle foreldre og foresatte som er berørt av stengingen ble varslet direkte om dette fra kommunen tidlig mandag morgen.

Fortsatt strømbrudd

Både Tensio og Nettselskapet, som sørger for strømforsyning i Orkland, har hatt en rekke strømbrudd som følge av stormen. Strømmen er fortsatt ikke tilbake alle steder. Du finner oversikt over situasjonen på selskapenes nettsider:

Nettselskapet

Tensio

Utfordringer med telenettet

Telenor melder mandag morgen (klokken 08:42) at det fortsatt er problemer med telenettet enkelte steder i Orkland. I nordlige del av kommunen er nå indre deler av Lensvika uten mobildekning og det mangler fortsatt mobildekning ved Åstfjorden. Mindre områder er uten mobildekning ved Vindvågen og i Selva. Fast bredbånd er ute ved Tannvikvågen, Lensvika og Ingdalen.

Telenor melder at i midtre del av kommunen er det fortsatt mobildødt ved Lomunddalen, Hoston, Togstadjåren og Svorkbygda. Det er fortsatt utfall av 2G ved Svorkmo, og fast bredbånd er fortsatt borte på Vormstad og Svorkmo. Fasttelefoni er ute på Storås. Sørlige del av Orkland har nå ingen tjenesteutfall.

Kommunale veier er åpne

Mange har vært i sving i går kveld og natt for å rette feil og sørge for at infrastrukturen skulle fungere. Det gjelder også brøytemannskaper som har holdt på for å holde veinettet åpent. Det meldes mandag morgen at alle kommunale veier er åpen for trafikk.

Liv og helse først

Mange hjemmeboende er avhengig av bistand fra det offentlige, og uavhengig av ekstremvær vil innbyggere ha behov for helse og legehjelp. Politi, brann og helse er sentrale aktører for beredskapen vår. De rykker ut på akutte hendelser og kommuniserer via nødnettet. Nødetatene har ikke meldt om alvorlige hendelser som har hatt konsekvenser for liv og helse under denne stormen.

Utvidet beredskapsnettverket

Orkland kommune har både under «Gyda» og siste natts storm koblet sammen ytterligere beredskapsaktører i nødnettet for å forebygge alvorlige hendelser. Det var mulig fordi politiets operasjonssentral hadde frigjort en egen samvirkekanal for lokal koordinering. Som en ekstra trygghet har vi også etablert manuelle systemer som tas i bruk hvis nett og strøm faller ut.

Gjensidig oppdateringer gir økt trygghet

Beredskapslederen i Orkland kommune har koordinert det kommunale arbeidet som har bestått av ressurser fra brannvesenet, tekniske tjenester og hjemmetjenester, samt kontakten med andre aktører utenfor kommuneorganisasjonen. Orkland politistasjon har vært med via innsatsleder. I tillegg har legevaktsentralen (116 117) som koordinerer legevakt for tolv kommuner og legevakta på Orkanger som er legevakt for de åtte kommunene i Orkdalsregionen vært koblet på. Kommuneoverlegen i Orkland har vært koblet opp, og på grunn av utfordringene veiforbindelsen over Søvasskjølen ble også kommuneoverlegen i Heim involvert.

Nyttig kunnskap

I løpet av det siste døgns hendelser har det vært god dialog med Nettselskapet og Tensio i forhold til strømnettet. Telenor har fortløpende bidratt med oppdateringer på telenettet. Under ekstremværet «Gyda» deltok også Trønderenergi og NVE i det utvidede beredskapsnettverket. Det er også grunn til å nevne at både Orkland og Meldal Røde kors har bistått på de siste døgns hendelser. Kommunen og de øvrige instansene ser på måten arbeidet har vært organisert på som nyttig lærdom som raskt kan etableres når nye hendelser oppstår.

Vi minner om at det fortsatt meldes stor snøskredfare i Trøndelag. Orkland kommune vil til slutt berømme innbyggerne for å ha tatt våre oppfordringer om å forholde seg mest mulig i ro de siste dagene til følge. Tusen takk!