Petter Lindseth

Petter_Lindseth_COL_500.jpgKommunalsjef for Samfunn

Sort/hvit

Farge

 

Kristin Wangen

Kommunalsjef for Helse og mestringKristinWangen_2_COL_500.jpg

Sort/hvit

Farge

Eva Sæther

Kommunalsjef for OppvekstEva_Sæther_COL_500.jpg

Sort/hvit

Farge

 

Eivind Sperre Austnes

Eivind_Sperre_Austnes_COL_500.jpgLeder for kommunikasjon og digitalisering

Sort/hvit

Farge