Velferdsordningene i landbruket omfatter tidligpensjon og avløsertilskudd ved sykdom, fødsel m.v. Landbruksdirektoratet sine sider er alltid oppdatert på dette temaet.

Avløsertilskudd ved sykdom, fødsel med videre

Du kan søke avløsertilskudd ved:

  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom eller skade hos barnet
  • omsorg for barn med kronisk sykdom
  • dødsfall

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Kommunen er vedtaksmyndighet når det gjelder avløsertilskudd ved sykdom. For mer informasjon og søknadsskjema se:

Tidligpensjon

Tidligpensjonen skal lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Du kan søke tidligpensjon dersom du har vært i næringa i 15 år og overdratt gården til neste generasjon. For mer informasjon og søknadsskjema se: