I 2022 flyttet Biztek inn i fjerde etasje på Rømmetunet. Siden da har IT-bedriften etablert tre avdelingskontor og blitt 20 ansatte. Ambisjonen er å vokse kontrollert videre.

Ordfører Oddbjørn Bang har hatt som tradisjon å besøke bedrifter som nylig er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Forrige uke var turen kommet til Biztek på Orkanger, som inviterte på både lunsj og bløtkake. Kanskje, nei, ganske sikkert, har firmaet i Kari Gravroks gate 4 de kuleste kontorlokalene i Orkland. Her sitter medarbeiderne i et romslig, åpent landskap ved store vindusflater. Arbeidsstasjonene omkranser et fellesareal bestående av både shuffleboard og et fristende lunsjanretningsbord. Her er det bokstavelig talt høyt under taket, både på den ene og andre måten.

– Lokalet fungerer godt både faglig og som sosial arena, sier daglig leder, Roger Aakerholm.

Uformell samhandling

Han kan fortelle at kampen om kompetansen råder i IT-bransjen og at dyktige folk har en del forventninger og krav til arbeidslivet. Ikke først og fremst i form av lønn, men til såkalte myke krav, som handler om det å gjøre ting sammen og ha arbeidslokaler som innbyr til uformell samhandling. Her handler det om å ha rammebetingelser som frigjør kreativitet og stimulerer til samarbeid for å gi kundene de beste løsningene.

Nær kundene

Bedriften har allerede over 200 forretningskunder i porteføljen. Hovedkontoret ligger på Orkanger, men med en klar ambisjon om å være tett på kundene har de etablert avdelingskontor både i Trondheim, Stjørdal og Kristiansund.

– Selv om vi kan utføre mange av supportoppgavene fra egne kontor, vet vi at de aller fleste kundene også setter stor pris på besøk og det å ha oss i nærheten, sier Aakerholm, som liker å markedsføre seg med begrepet «kortreist spisskompetanse.»

Biztek leverer blant annet skytjenester, digital infrastruktur og sikkerhetsløsninger. I tillegg til å drive support ønsker de også være tett på kundene for aktivt kunne være med på å finne nye digitaliseringsgevinster.

Bevisst sitt samfunnsansvar

Noen lurer kanskje på hvordan en bedrift som er basert på digitale løsninger kan ha noe å hente på å bli miljøsertifisert.

– Det handler om flere ting, sier Monika Fuglås Mogstad, som sammen med Martine Moldaunet Røysnes har vært ansvarlig for prosessen fram mot sertifisering.    

– For det første er det en erkjennelse av at vi tar et samfunnsansvar. Det har gitt oss en ny bevissthet i valg av våre leverandører, og det har også ført til økt bevissthet hos hver enkelt ansatt for de valgene vi gjør i hverdagen. I tillegg er vi i en bransje der vi har mulighet til å påvirke.

Det siste har blant annet materialisert seg gjennom at Biztek nå tilbyr kundene egne rapportløsninger for miljøarbeid i sine leveranser.

– I daglig drift løser vi jo mye fra kontorplassen, det sparer jo miljøet.  Når vi skal ut til kundene, kjører vi selvsagt elbiler. Ellers har etablert noen sjekkpunkter gjennom året for å se hvordan vi ligger an i miljøarbeidet, sier Mogstad.

Her kan du lese mer om stiftelsen Miljøfyrtårn

Lokal rekruttering

Aakerholm legger ikke skjul på at høy aktivitet i lokalt næringsliv var en av årsakene til etableringen på Orkanger, og framhever betydningen av kommunens dobbeltspor med satsing på eksisterende næringsliv i tillegg til å trekke til seg nye aktører som en viktig årsak til egen satsing.

Biztek har satset bevisst på lokal rekruttering, noe som har ført til at samtlige på Orkanger-kontoret har tilhørighet i Orkland og de nærmeste nabokommunene.

– Jeg vil også framheve at vi har et godt samarbeid med kommunens IT-avdeling. Vi har rekruttert flere som har gjennomført lærlingperioden i kommunal tjeneste, som nå har blitt en del av vår dyktige stab, sier Roger Aakerholm, som oppfordrer alle til å bli med i heiagjengen og være gode ambassadører for Orkland i tida som kommer.