Miljøfyrtårnordningen har fått godt fotfeste i Orkland. Så langt er 68 virksomheter godkjent etter denne sertifiseringsordningen. Lille julaften fikk Bygger’n Orkdal overrakt synlige bevis på at de tar en bærekraftig framtid på alvor.

I november publiserte vi en sak der Bygger’n Meldal fortalte om sin prosess for å bli godkjent. Like før jul var det søsterbedriften på Orkanger sin tur til å få ordførerbesøk.

Daglig leder Frode Aas forteller at miljøsatsingen er en strategisk beslutning som etter hvert vil omfatte alle bedriftene i E.A Smith-konsernet, som Bygger’n er en del av.

– For vår del er det arbeidet med sortering av avfall som er den store gevinsten. Økt bevissthet hos alle ansatte gir både miljømessige og økonomiske gevinster for oss, sier Aas, som har ansvaret for elleve ansatte i tillegg til ekstrahjelpene som trår til ved behov.

God rådgiving

Bedriften har i hovedsak rettet seg mot proffmarkedet og har en stor andel av håndverksbedriftene i Orkland og Skaun på sin kundeliste. De opplever imidlertid en økende grad av privatkunder som ønsker å handle med dem, noe de selvsagt setter pris på.

Aas forteller at privatkunder som selv prøver seg på oppussings- eller utbyggingsprosjekter gjerne ønsker rådgiving som en del av vareleveransen. Det skjer mye i bransjen og det er ikke alltid så lett for privatpersoner å holde seg faglig oppdatert på materialvalg og smarte løsninger.

Derfor prøver vi så godt vi kan å komme med tips og råd. Det kan vi fordi vi har god kompetanse i staben vår. Mange har jobbet her i en årrekke, mens flere av våre medarbeidere har fartstid som håndverkere.

– Mange av kundene gir tilbakemelding om at de setter pris på å få god rådgiving, noe som fører til både gjenkjøp og en positiv omtale av bedriften.

Åpenbare gevinster

Miljøsertifisering ser ut til å bre om seg både i privat og offentlig sektor. Det finnes flere ulike ordninger på markedet. I Norge er det hele 9338 virksomheter som så langt har blitt godkjent etter ordningen Miljøfyrtårn. I Trøndelag er antallet kommet opp i 879, mens det i Orkland så langt er 68 godkjente virksomheter.

Det er flere gode grunner til å sette miljøarbeidet på dagsorden. En ting er den positive miljøeffekten, men det handler også om å oppnå konkurransefortrinn ved anbudskonkurranser.

– I tillegg er det liten tvil om at det også fører til reduserte kostnader og er med på å bygge et positivt omdømme for bedriften, sier Frode Aas.