Ansetter du ungdom i alderen 15 til 20 år i sommer kan du få inntil 7 000 kroner i støtte dersom jobben varer minst tre uker. Det stilles ingen krav til hvilken næring sommerjobben er tilknyttet, og fristen er 27. april.

Det er Trøndelag fylkeskommune som også i år tilbyr denne ordningen. Bakgrunnen for tilskuddsordningen er at sommerjobber inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke. Ofte er en sommerjobb deres første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse.

Alle bransjer

Nytt av året er at det ikke stilles spesielle krav til hvilken næring sommerjobben er tilknyttet. Det betyr at det kan søkes tilskudd til sommerjobber i alle typer næringer eller kommunale etater. Tilskuddet er på 7 000 kroner per sommerjobb, under forutsetning av at jobben har minst tre ukers varighet i perioden juni-august. Det forutsettes at de som blir ansatt skal lønnes etter gjeldende tariff eller mer. Det er også et krav at bedrifter som får tilskudd ikke skal ha permitterte arbeidstakere.

Noe for din bedrift?

Selv om det er fylkeskommunen som deler ut støtten, skal søknad om tilskudd sendes til Orkland kommune på e-post postmottak@orkland.kommune.no. Søknaden må inneholder navn på arbeidsgiver, aktuell periode for sommerjobben og type arbeid. Søker du på tilskudd om flere sommerjobber oppgir du også antall. Merk e-posten «Søknad om tilskudd – sommerjobb for ungdom 2023».

Orkland kommune kan søke om inntil ti tilskudd på vegne av lokale bedrifter eller egne kommunale enheter. Ved stor interesse vil kommunen prioritere søknadene.

Frist for å søke er torsdag 27.april.