Om sykehjemmene i Orkland

Orkland kommune har fire helseinstitusjoner med heldøgns pleie og omsorgstjenester. Det er ikke søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret som behandler søknaden. Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vi kommer vanligvis på hjemmebesøk og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Om Hamnahaugen helse- og omsorgssenter

Hamnahaugen helse- og omsorgssenter har tilbud om dagplasser, korttidsplasser, langtidsplasser og heldøgns omsorgsplasser. Tilbudet gis til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn. Gjennom vårt dagtilbud og korttidsopphold ønsker vi å stimulere til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.

Hamnahaugen helse- og omsorgssenter er nybygd i 2019 og framstår som et svært moderne, framtidsrettet og godt sted å bo. Ved senteret er også tjenester som fastlege, legekontor og fysioterapeut lokalisert.