Om sykehjemmene i Orkland

Orkland kommune har fire helseinstitusjoner med heldøgns pleie og omsorgstjenester. Det er ikke søknadsfrist, alle søknader behandles fortløpende. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret som behandler den. Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vi kommer vanligvis på hjemmebesøk og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Om helsetunet

Orkdal helsetun ligger sentralt plassert på Fannrem. Vi gir et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Vi har tilbud om dagplasser, korttidsplasser og langtidsplasser. Gjennom vårt dagtilbud og korttidsopphold ønsker vi å stimulere til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. 

Meny kjøkkenet ved Orkdal helsetun

Orkdal helsetun har eget kjøkken. Middag serveres på kantina mellom kl 14.00 og 15.00 på hverdager. Stengt i helger og på helligdager.

Vi har allergi-merket og næringsberegnet oppskrifter. Opplysninger om dette ligger i blå perm på kantina. Spør gjerne kjøkkenet om hjelp!

Pris per porsjon er kr 130,- for 2-retters middag med kaffe.

Vi har valgt å publisere våre ukemenyer på vår facebookside. Det er bare å klikke på lenken under for å se hva som står på menyen. NB! Du trenger ikke ha egen Facebook-konto for å ha tilgang.