Om Landbruk og naturforvaltning

Orkland er en av fylkets største landbrukskommuner, der næringa preges av høy kompetanse og pågangsmot. De dominerende produksjonene er kumelk, storfekjøtt, egg, kylling, korn og tømmer, som er viktige bærebjelker i kommunens næringsliv.

Kommunen er på 1.958 km2 og har en variert natur med øyer, fjorder, dalfører og fjell. Orkladalen er hoveddalføret med elva Orkla, en av landets beste lakseelver.

Våre mest kjente fjell- og utfartsområder er Søvasskjølen, Resdalen og Trollheimen. Kommunens høyeste fjell er Resfjellet på 1.161 m.o.h.

Enhet for landbruk og naturforvaltning har kontor i Landbrukssenteret Midt i Meldal sentrum, og avdelingskontor i Lensvik kommunehus. Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur, miljø, kulturlandskap, friluftsliv, jakt og fiske.

Landbrukssenteret Midt

Landbrukssenteret Midt ligger i Meldal sentrum og samler mange av landbrukets tjenesteleverandører under ett tak.

Landbrukssenteret består foruten den kommunale enheten for landbruk og naturforvaltning av Meldal Regnskapskontor, Norsk Landbruksrådgivning, Meldal Landbrukstjenester, Lensa, Allskog, Orkla Fellesforvaltning, Transportselskapet Nord, og Vannområde Orkla.

På landbrukssenteret jobber i dag cirka 20 personer, som til sammen utgjør et viktig kompetansemiljø for landbruket i området.