Avlingsskader i Orkland

Kommunen har mottatt flere meldinger fra gårdbrukere om mulig avlingssvikt. Det har nå kommet noe regn, men tørken vi har hatt kan føre til avlingssvikt. Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt grunnet klima kan søke om erstatning.

Svikt i produksjonen utover 30 prosent av gjennomsnittsproduksjonen per vekstgruppe, som skyldes værforhold kan gi rett til erstatning.

Viktig informasjon om korona

hjerte_med_i_grønn_200.pngDet kan være utfordrende å holde seg oppdatert på nyheter om korona. Det skjer nye ting hver dag, og det sendes stadig ut ny informasjon.

For å gjøre det litt enklere for dere i landbruket har fylkesmannen opprettet en egen nettside der de fortløpende samler alle nyhetssaker om Korona som berører landbruket


orkland.kommune.no/korona

Om Landbruk og naturforvaltning

Orkland er en av fylkets største landbrukskommuner, der næringa preges av høy kompetanse og pågangsmot. De dominerende produksjonene er kumelk, storfekjøtt, egg, kylling, korn og tømmer, som er viktige bærebjelker i kommunens næringsliv.

Kommunen er på 1.958 km2 og har en variert natur med øyer, fjorder, dalfører og fjell. Orkladalen er hoveddalføret med elva Orkla, en av landets beste lakseelver.

Våre mest kjente fjell- og utfartsområder er Søvasskjølen, Resdalen og Trollheimen. Kommunens høyeste fjell er Resfjellet på 1.161 m.o.h.

Enhet for landbruk og naturforvaltning har kontor i Landbrukssenteret Midt i Meldal sentrum, og avdelingskontor i Lensvik kommunehus. Vi svarer på spørsmål knyttet til jordbruk, skogbruk, natur, miljø, kulturlandskap, friluftsliv, jakt og fiske.

Landbrukssenteret Midt

Landbrukssenteret Midt ligger i Meldal sentrum og samler mange av landbrukets tjenesteleverandører under ett tak.

Landbrukssenteret består foruten den kommunale enheten for landbruk og naturforvaltning av Meldal Regnskapskontor, Norsk Landbruksrådgivning, Meldal Landbrukstjenester, Lensa, Allskog, Orkla Fellesforvaltning, Transportselskapet Nord, og Vannområde Orkla.

På landbrukssenteret jobber i dag ca. 20 personer, som til sammen utgjør et viktig kompetansemiljø for landbruket i området.