Orkland kommune har vedtatt lokal forskrift om spredning av gjødselvarer av organisk opphav uten nedmolding.

I nedslagsområdet til alle vassdrag som i Vann-nett er registrert med miljøtilstand god eller meget god er fristen for spredning uten nedmolding 20. september. I nedslagsområdet til vassdrag som ikke oppnår god miljøtilstand, og dette skyldes påvirkninger fra landbruket, er fristen for spredning uten nedmolding seinest 1. september.

Hvilke arealer dette gjelder vist i kart:

I områder hvor det kan spres husdyrgjødsel uten nedmolding i perioden 1. - 20. september, kan det kun spres inntil 1 tonn pr. daa.