Kulturmiljøer omfatter områder, landskap, steder eller objekter som har kulturell, historisk, arkitektonisk eller arkeologisk verdi. Vi tror at nøkkelen til å bevare vår rike kulturarv ligger i hendene på dere – våre innbyggere. Derfor inviterer vi alle til å delta aktivt i denne prosessen, slik at vi sammen kan bidra til å forme fremtiden for Orklands kulturlandskap. 

Du kan lese mer om planarbeidet her.

Din rolle i bevaringen av kulturarven

Innbyggernes kunnskap og engasjement er avgjørende for å identifisere og verne om våre kulturminner. Hver enkelt av dere har unike perspektiver og verdifulle innsikt om hva som gjør ditt lokalmiljø spesielt. Vi ser frem til å samle et mangfold av meninger og forslag som vil hjelpe oss å forstå hvilke elementer av vår kulturarv som er mest betydningsfulle.

Møt oss på allmøtene

Orkland kommune arrangerer fire allmøter hvor vi ønsker å høre dine tanker og ideer:

  • Lensvik skole, aulaen – 19. mars klokken 18:00-20:00
  • Snillfjord kommunehus, kommunestyresal – 20. mars klokken 18:00-20:00
  • Orkanger rådhus, kommunestyresal – 2. april klokken 18:00-20:00
  • Meldal kommunehus, kommunestyresal – 3.april klokken 18:00-20:00

Disse møtene er en unik mulighet til å dele dine synspunkter direkte med kommunens representanter og diskutere med naboer og venner.

Gjestebud

Vi oppfordrer dere også til å arrangere egne gjestebud – private samlinger hvor dere diskuterer kulturminner og kulturmiljøer sammen med naboer, venner eller familie. Dette er en sjanse til å engasjere seg i interessante samtaler i en mer uformell setting. Vi har laget noen spørsmål og tema vi ønsker dere skal diskutere som kan være til hjelp i samtalen. Dette materiellet vil vi dele ut på allmøtene, men du kan også få det tilsendt hvis du sender oss en e-post på kulturmiljoplan@orkland.kommune.no. Dit sender du også resultatene fra samtalene i gjestebudet innen uke 19.

Digitalt engasjement

Du som ikke har anledning til å delta på allmøter eller gjestebud, kan gjerne sende dine innspill på den samme e-postadressen som nevnt over. Beskriv hva kulturminnet består av, hvor det befinner seg, og hvorfor det er verdt å bevare. Vi arbeider også med en kartløsning for å gjøre dette bidraget enda enklere – informasjon om dette kommer snart.

Sammen bygger vi Orkland

Ditt engasjement og dine bidrag er avgjørende for at vi sammen kan bevare Orklands unike kulturarv. Vi oppfordrer alle til å delta – enten det er på allmøter, gjennom gjestebud, eller via digitale kanaler. La oss sammen sørge for at våre etterkommere også kan nyte og lære av de kulturelle skattene vår flotte kommune har å by på.

Har du noen spørsmål om prosessen kan du gjerne sende dem inn på e-post kulturmiljoplan@orkland.kommune.no eller ta kontakt med: 

Johan-Embrik Dalseg på telefon 99 58 98 85.