Som en del av det spennende prosjektet hvor Orkland kommune utarbeider kommunens første kulturmiljøplan, har det nå kommet på plass en helt ny innspillsløsning.

Der kan innbyggerne punktfeste kulturmiljø og kulturminner de tenker det er viktig å ta vare på og som engasjerer dem, på et kart.

– Med et par tastetrykk kan innbyggerne komme med innspill, og det er noe de fleste kan få til. Det finnes ingen kulturmiljøplan for Orkland fra før, og det er viktig å ta tak i det før det gamle forsvinner, sier arkitekt/rådgiver ved byggesak i Orkland kommune, Johan-Embrik Dalseg.

Prøver å engasjere innbyggerne

Dalseg forteller at det er ønskelig med innspill om alle bygninger og konstruksjoner. 

Situasjonen i Orkland er som i mange andre kommuner: Det er mange bygninger som ikke er i bruk, og de mener han også det er fint å sette søkelys på nå. 

– Kommunen vet en del, men det er innbyggerne som sitter på den mest interessante informasjonen. Derfor prøver vi å engasjere dem, sier han.

Allmøter og gjestebud

Kulturmiljøer omfatter områder, landskap, steder eller objekter som har kulturell, historisk, arkitektonisk eller arkeologisk verdi. Hovedfokuset i denne planen er bygninger og konstruksjoner.

I tillegg til den nye innspillsløsningen, skal også gjestebud og allmøter være med på å kartlegge kulturmiljøene. 

Gjestebud er private samlinger hvor kulturmiljøer og kulturminner diskuteres sammen med naboer, venner eller familie, mens allmøtene arrangeres av Orkland kommune:

  • Lensvik skole, aulaen – 19. mars klokken 18:00-20:00
  • Snillfjord kommunehus, kommunestyresal – 20. mars klokken 18:00-20:00
  • Orkanger rådhus, kommunestyresal – 2. april klokken 18:00-20:00
  • Meldal kommunehus, kommunestyresal – 3. april klokken 18:00-20:00

– Vi skal lage en fullverdig plan, og da må vi få inn så mange innspill som mulig. Etterpå gjør vi en faglig verdivurdering og en prioritering av innspillene. Det blir veldig spennende å se hva innbyggerne er opptatt av og engasjert i!

Og om verken ny kartløsning, allmøter eller gjestebud fungerer, forteller Dalseg at man kan sende e-post til kulturmiljoplan@orkland.kommune.no.

Fristen for å sende inn innspill er 12.mai.2024.

Prøv den nye innspillsløsningen her: 

Innspillsportal kulturminner og kulturmiljø