Definisjonen av et kulturminne er alle spor etter menneskelig aktivitet. I denne planen har vi satt fokus på bygninger og konstruksjoner, altså alt fra bolighus, kaianlegg, veier, bruer, låver til næringsanlegg og naust. Denne listen er ikke utfyllende, men ment som tips som kan vise hvor vidt det spenner. Vi ønsker både kulturminner og kulturmiljø. Det er ikke krav til alder for disse. Spørsmålene er utformet for å hjelpe til med refleksjon, men er veiledende. 

Last ned spørsmålsarket her: 

Spørsmålsark