Orkland kommune har vedtatt å ta imot mennesker på flukt fra krigshandlingene i Ukraina. På denne siden vil vi oppdatere med relevant informasjon om det som skjer i kommunen knyttet til situasjonen. 

Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Helsehjelp

Helsedirektoratet har oversatt informasjon om helserettigheter for flyktninger og asylsøkere til ukrainsk, russisk og engelsk.

Lenka under går til ei side med informasjon på norsk. Øverst på sida kan du klikke deg videre til informasjon på ukrainsk, russisk og engelsk.

Støtte til fritidstilbud

Orkland kommune ønsker at alle barn og ungdommer skal ha like muligheter for en aktiv fritid uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Derfor har kommunen satt av penger for å kunne bevilge økonomisk støtte til dette. Denne ordningen gjelder også for de som har kommet til Norge på grunn av situasjonen i Ukraina.

Informasjonsmøte 26. mars 2022

Her kan du laste ned presentasjoner i pdf-format:

Kjæledyr fra Ukraina

Mattilsynet har informasjon om hvilke regler som gjelder for flyktninger som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyrene sine.

Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Beskyttelsen kan forlenges.

Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelp.

Les mer om kollektiv beskyttelse:

Informasjon til søkere som skal registrere seg hos politiet

Spørsmål og svar

Informasjon om registreringen, hva som skjer etter registreringen, og til deg som har ukrainske boende hjemme.

Midlertidig alternativ mottaksplass for personer fra Ukraina

Regjeringens instruks om midlertidig alternativ mottaksplass (AMOT) ble offentliggjort 16. mars 2022 og gjelder for personer som er fordrevet fra Ukraina, og som er i målgruppen for å få midlertidig kollektiv beskyttelse.

UDI har fått på plass en utvidet ordning for alternativ mottaksplass som er tilpasset instruksen.

Kontaktperson i Orkland kommune

Herbjørn Jenssen
Fagleder – Flyktningtjenesten
Telefon 46 51 42 74
Send e-post

Praktisk bistand (Kartlegging)

Du kan spille en viktig rolle i arbeidet. Kommunen ønsker frivillige som kan bistå i ulike sammenhenger. Vi har bruk for både de som er villige til å gå inn i mer langsiktige roller, som familiekontakter, leksehjelpere og besøkstjeneste/turvenner, til de som kan ta på seg ulike former for praktisk bistand i forbindelse med bosetting. Det kan være transporthjelp til helsetjenester, barns fritidsaktiviteter eller hjelpe til med handling og andre daglige gjøremål. Har du lyst til å bidra med noe av dette? Eller har du andre tanker om hva du kan gjøre? Da kan du registrere deg på skjemaet under.

Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Møbler og utstyr (Kartlegging)

Hus og leiligheter som leies ut til flyktningene er i hovedsak umøblert. Vi har derfor behov for en god del møbler og utstyr. Det vil være behov for blant annet hvitevarer og brunevarer som kjøleskap, vaskemaskin, komfyr og TV-apparat. Har du noe til overs?

Vi har også behov for møbler, både spisebord, kjøkkenstoler, lenestoler og barnesenger. I tillegg har vi behov for to- og treseters sofaer, samt hjørnesofaer. Har du varer som er i god stand og du ønsker å gi bort? Registrer dette i skjemaet under.

Vi presiserer at det ikke er sikkert at kommunen får bruk for de varene du melder inn. Dette er ment som en oversikt vi kan benytte etter hvert som behov oppstår. Du forplikter deg heller ikke på noen måte.