Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Helsehjelp

Helsedirektoratet har oversatt informasjon om helserettigheter for flyktninger og asylsøkere til ukrainsk, russisk og engelsk.

Lenka under går til ei side med informasjon på norsk. Øverst på sida kan du klikke deg videre til informasjon på ukrainsk, russisk og engelsk.

Støtte til fritidstilbud

Orkland kommune ønsker at alle barn og ungdommer skal ha like muligheter for en aktiv fritid uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Derfor har kommunen satt av penger for å kunne bevilge økonomisk støtte til dette. Denne ordningen gjelder også for de som har kommet til Norge på grunn av situasjonen i Ukraina.

Informasjonsmøte 26. mars 2022

Her kan du laste ned presentasjoner i pdf-format:

Kjæledyr fra Ukraina

Mattilsynet har informasjon om hvilke regler som gjelder for flyktninger som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyrene sine.

Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Beskyttelsen kan forlenges.

Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelp.

Les mer om kollektiv beskyttelse:

Informasjon til søkere som skal registrere seg hos politiet

Spørsmål og svar

Informasjon om registreringen, hva som skjer etter registreringen, og til deg som har ukrainske boende hjemme.

Midlertidig alternativ mottaksplass for personer fra Ukraina

Regjeringens instruks om midlertidig alternativ mottaksplass (AMOT) ble offentliggjort 16. mars 2022 og gjelder for personer som er fordrevet fra Ukraina, og som er i målgruppen for å få midlertidig kollektiv beskyttelse.

UDI har fått på plass en utvidet ordning for alternativ mottaksplass som er tilpasset instruksen.