Orkland kommune ønsker at alle barn og ungdommer skal ha like muligheter for en aktiv fritid uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Derfor har kommunen satt av penger for å kunne bevilge økonomisk støtte til dette.

– Støtten kan brukes til å dekke avgifter eller utstyr innenfor idrett, kultur, friluft eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge, sier Anne Løkstad i barne- og familietjenesten.

Orkland kommune ønsker at alle barn og ungdommer skal ha like muligheter for en aktiv fritid uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder barn og unge opp til 18 år med bostedsadresse i Orkland kommune, og som ikke har råd til å ha en aktiv fritid eller delta i organiserte fritidsaktiviteter. Både foresatte, ledere i lag og foreninger eller ansatte i Orkland kommune som er i kontakt med aktuelle barn og ungdom kan sende søknad.

– Vi presiserer at når noen søker på vegne av familier, må dette være i samråd med og etter samtykke fra de det søkes for, sier Løkstad.

Ikke for de med høy inntekt

Alle merker et økt kostnadsnivå i samfunnet. Dyrere matvarer, strøm og drivstoff merkes godt for de fleste av oss, men det er i seg selv ikke nok til å være kvalifisert for ordningen.

– Det er viktig å understreke at denne ordningen er for familier med lav inntekt, gjerne de som bare har ei inntekt eller to lave inntekter.  Det kan også være familier med ytelser fra Nav, som arbeidsavklaringsmidler, uføretrygd eller sosialstønad, sier Løkstad, som presiserer at ordningen derfor ikke gjelder familier med normale, gode inntekter.

Konfidensiell behandling

Søknadene behandles fortløpende og med kort behandlingstid. Støtten kan brukes til å dekke avgifter eller utstyr innenfor idrett, kultur, friluft eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

– Alle søknader behandles selvsagt konfidensielt, og det eneste kravet vi stiller er at kvittering på innkjøpt utstyr eller betalt kontingent leveres kommunen i etterkant. 

Her finner du søknadsskjema

Har du spørsmål til ordningen eller trenger hjelp til utfylling kan du ta kontakt på telefon 72 46 73 00