Den politiske organiseringen i Orkland kommune skal bidra til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og underliggende planer. Dette innebærer at Orkland kommune skal legge til rette for engasjement og deltagelse i utvikling av lokalsamfunnet og samhandling mellom kommune, lokalsamfunn og næringsliv.

politisk_organisering_221123.jpg

  • Orkland kommunestyre, 43 representanter
  • Orkland formannskap, elleve representanter
  • Hovedutvalg forvaltning, elleve representanter
  • Hovedutvalg for teknikk, ni representanter
  • Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur, elleve representanter

Det er etablert kontrollutvalg med fem representanter.

Videre er det etablert; administrasjonsutvalg, valgutvalg, kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne, eldreråd og ungdomsråd.