Nå er vi snart tilbake i hverdagen. Orkland kommune har laget en oversikt over generelle smitteverntiltak i kommunen og hvordan hverdagen blir for arbeidslivet, skoler, SFO og barnehager. Dessuten en kort informasjon om besøk på sykehjem og omsorgsboliger og bruk av munnbind.

Orkland kommune har i dag stilt seg bak en felles oppfordring om å begrense reiser mellom kommuner i Trøndelag. Du kan lese oppfordringen her:

Situasjonen i vår kommune er per nå oversiktlig med begrenset smitte. De lokale tiltakene er tatt ut fra et føre-var-prinsipp for å skjerme barn og unge, og for å kunne ha barnehager og skoler åpne med størst mulig grad av ordinær drift.

Fortsatt er det viktig at vi følger smittevernhensyn, holder avstand og begrenser våre sosiale kontakter. Vi understreker at smittesituasjonen kan forandre seg. Da vil nødvendige tiltak vurderes og iverksettes. Det vil i så fall bli informert om dette.

Utgangspunktet er de nasjonale bestemmelsene og anbefalingene samt lokal forskrift for Orkland som gjelder fra og med 31.12.20 og til og med 13.01.21.

Arbeidslivet

Det er innført egen forskrift i Orkland som sier at du kan ha 10 sosiale kontakter i løpet av en uke. Sosiale kontakter i egen husstand og på jobb/skole/barnehage regnes ikke med blant de 10. De som kan jobbe fra hjemmekontor oppfordres til dette, men dette er en beslutning som den enkelte arbeidsgiver tar.

Husk at begrensningen for sosiale kontakter også legger føringer for hvordan vi kan feire nyttårsaften.

Skoler og SFO på gult nivå

Skolene starter opp igjen mandag 4. januar. Skoler og SFO i Orkland er fortsatt på gult nivå. Ingen elever er smittet per i dag, noen få er i karantene. De samme reglene gjelder nå som da juleferien startet. Eneste endring er at foreldre eller foresatte må ha på munnbind dersom de skal inn i skolebygningen.

Du kan lese mer om trafikklysmodellen her:

Barnehager på gult nivå

De kommunale barnehagene opprettholder driften på samme måte som før jul. Barnehager i Orkland er fortsatt på gult nivå. Ingen barn er smittet per i dag, noen få er ferdig med sin karantene i løpet av dagen. Hvis foreldre eller andre foresatte i hente- eller bringesituasjon skal inn i barnehagen, må de ha på seg munnbind.

Du kan lese mer om trafikklysmodellen her:

Bruk av munnbind – buss, drosje, offentlig rom og sykehjem

Det er nå påbud om bruk av munnbind i drosjer og på buss i rushtrafikk, mellom klokken 07:00 og 09:00 og 14:00 til 17:00. Påbudet gjelder buss i Orkland kommune, inkludert bussruter som også omfatter andre kommuner. Barn født før 2008 må ha munnbind på i skolebuss eller i drosje. Det betyr blant annet at elever ved ungdomsskole og videregående skole må bruke munnbind ved skoleskyss.

Det er også påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom. Det betyr at du skal ha på munnbind i butikker, fellesareal på kjøpesentre, venterom, idrettslokaler og fellesareal i offentlige bygg med mere. Skal du på besøk på sykehjem må du bruke munnbind i fellesarealer. Du kan lese mer om rutinene for besøk her:

Generelt sett gjelder ikke påbudet for barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Påbudet gjelder heller ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager, i barnehagens og skolens åpningstid.

Serveringssteder

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder, skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.

Test deg ved symptomer

Vi minner om vår koronatelefon 900 31 260. Den er åpen søndag 3. januar fra klokken 10:00 til 14:00. Husk at du selv kan bestille time for koronatesting på våre nettsider. Du trenger ikke ringe koronatelefonen for å bestille time. Tjenesten finner du her:

Det kommer bedre tider

Ved å stå sammen, følge råd og regler og ta hensyn til hverandre, skal vi i Orkland fortsette å holde smittesituasjonen nede. Vi vil rose og takke innbyggerne for svært god innsats i 2020. Vi må fortsatt være flinke i det nye året og håper på bedre dager i løpet av 2021. 

Vi ønsker alle en god nyttårsfeiring!


orkland.kommune.no/korona