Besøksrestriksjoner på sykehjem

Det er nå åpnet opp for besøk til institusjonene i Orkland. Dette gjelder for alle som bor på langtidsavdelingene.

For de som bor på korttidsavdelingene vil besøk fortsatt foregå på besøksrom, da det er en naturlig utskiftning av pasienter på disse avdelingene og alle disse har ikke fått vaksine ennå. Besøk til pasienter på korttidsavdelingen må fortsatt avtales på forhånd.

Det er ikke behov for bruk av munnbind på beboerrommene, men det er anbefalt bruk av munnbind der man ikke kan opprettholde 2 meters avstand i øvrige arealer.

 

Omsorgsbolig

Vi presiserer at besøksrestriksjoner/begrensninger som gjelder for sykehjem ikke gjelder for besøk i omsorgsboliger. Disse boligene er å anse som privat bolig.

 

Oppdatert 24.03.2021


orkland.kommune.no/korona