Grunnet covid-19 har Orkland kommune hatt noen restriksjoner knyttet til besøk hos beboere ved våre korttids- og rehabiliteringsplasser. Nå er denne aldersgruppen fullvaksinert, og besøk kan nå foregå som til øvrige beboere. Da vi fortsatt er i en situasjon med covid-19, ønsker vi registrering på av besøkende slik at vi ved forekomst av smitte kan få oversikt hvem som har vært til stede.

Det er ønskelig at besøk foregår på rommet til beboer eller i besøksrom. Fellesstue på avdelingene er forbeholdt beboere ved sykehjemmet.

Det er også ønskelig at flest mulig besøk foregår i tidsrommet 10:00 -19:00.

Generelle nasjonale og lokale råd

Besøkende

  • må være friske og ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon
  • kan ikke ha vært i kontakt med mistenkt eller påvist Covid-19 de siste 10 dagene
  • bør ikke ha vært i områder med mye smitte de siste 10 dagene
  • anbefales bruk av munnbind i fellesareal (til-fra beboerrom/besøksrom)
  • registrerer seg ved ankomst (dato, navn, telefonnummer og klokkeslett) ved hjelp av QR-kode eller fremlagt skjema

Generelle smittevernrutiner gjelder fortsatt med 1 meters avstand og håndhygiene. Av smittevernhensyn vil ikke besøkende få tilbudt servering.

Har du spørsmål knyttet til dette, så tar du kontakt med det enkelte sykehjem.

Omsorgsbolig

Vi presiserer at besøksrestriksjoner/begrensninger som gjelder for sykehjem ikke gjelder for besøk i omsorgsboliger. Disse boligene er å anse som privat bolig.

 

Oppdatert 27.04.2021


orkland.kommune.no/korona