Besøksrestriksjoner på sykehjem

Det ble vedtatt nye besøksregler for sykehjem med virkning fra tirsdag 5. januar 2021. I første omgang ble de vedtatt til å gjelde til og med 12. januar. Besøksreglene ble forlenget onsdag 13. januar til å gjelde til og med 27. januar. Du kan lese mer om vedtaket her:

Formannskapet i Orkland kommune vedtok dessuten den 30.12.20 en lokal forskrift som strammer inn smittevernreglene fra midnatt, natt til 31.12.20. Denne forskriften ble også forlenget onsdag 13. januar og gjelder nå til og med 3. februar.

I forskriften er det bestemmelser om bruk av munnbind innendørs i offentlige rom. Følgende gjelder angående bruk av munnbind i sykehjem og omorgsboliger:

Sykehjem

Fellesareal og besøksrom som brukes av flere regnes som offentlig rom og rammes av vår lokale forskrift om munnbindpåbud. Besøkende skal derfor bruke munnbind ved besøk i fellesareal og besøksrom. Inne på beboerens rom er det ikke påbudt med munnbind, men det anbefales.

Omsorgsbolig

Boligen er privat. I boligen har ikke kommunen myndighet til å pålegge krav om munnbind. Er det en bolig med fellesareal eller felles besøksrom/stue gjelder påbudet om munnbind i dette arealet.

Gjør avtale med avdelingen

Vi ber pårørende om å ta kontakt med avdelingene for å avtale besøk. Vi skal legge til rette så godt det lar seg gjøre innenfor de gjeldende smittevernreglene. Skulle det være noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med den enkelte avdeling.

 


orkland.kommune.no/korona

Besøk på institusjon med heldøgns omsorg - generelle regler under pandemien (NB! Reglene gjelder ikke i perioden 5. - 12. januar 2021 - les om besøksrestriksjoner over)

Orkland kommune tilrettelegger for besøk så langt det lar seg gjøre innenfor gjeldende smittevernbestemmelser. Institusjonene er dessverre stengt for ikke-avtalte besøk, og ytterdører vil være låst. Alle besøk skal være avtalt og det skal føres besøkslogg, slik at eventuell smittesporing kan gjennomføres.

Gjennomføring

 • Pårørende, nærmeste familie og gode venner er velkommen.
 • Vi ber om forståelse for at besøk må begrenses i forhold til kapasitet på avdelingene.
 • Antall besøk og varighet avtales nærmere med den enkelte avdeling.
 • Det er ønskelig at flest mulig besøk gjennomføres mellom kl. 10:00 til 18:00.
 • Besøkene kan gjennomføres utendørs eller i tilrettelagte lokaler innendørs.
 • Besøk hos sengeliggende beboere kan foregå på avdelingen. I slike tilfeller kan det imidlertid bare være to besøkende av gangen.
 • Vi anbefaler gjerne en tur ut dersom været tillater det. Beboere kan gjerne tas med på tur i rullestol eller bli med på en biltur. På tur bør man imidlertid unngå folkeansamlinger. 
 • Avstandsregelen bør overholdes mest mulig, minimum 1 meter, men gjerne 2.

Noen presiseringer

 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller annen uavklart tilstand, kan du ikke komme på besøk
 • Vi henstiller om at maksimalt fem personer kommer på besøk av gangen. Er man fem personer kreves et areal på 24 kvadratmeter for å overholde avstandsbestemmelsene.
 • Vi oppfordrer til å begrense fysisk kontakt mest mulig, og at man passer på god hygiene.
 • Gaver kan tas med. Det er fint om du spriter/vasker av der dette er mulig. Personalet sørger for at beboere får overrakt gavene.
 • Hvis beboere er forkjølet eller har annen sykdom ber vi om at besøket utsettes.
 • Besøk ved akutt sykdom eller ved livets slutt foregår som tidligere etter avtale med avdelingen.

I Orkland kommune har vi fokus på individuell tilrettelegging, og at vi gjennom god dialog forsøker å få til så gode løsninger som mulig til det beste for den enkelte beboer og pårørende.