Orkland kommune har per i dag ingen lokale regler eller anbefalinger knyttet til koronapandemien.

Nasjonale bestemmelser og anbefalinger

Sist oppdatert 14. juni 2021