Orkland kommune har per i dag ingen lokale regler eller forskrifter knyttet til koronapandemien.

Nasjonale bestemmelser og anbefalinger

Sist oppdatert 8. juli 2021