Orkland kommune har per i dag ingen lokale anbefalinger eller forskrifter (pålegg) knyttet til koronapandemien.

 

Nasjonale bestemmelser og anbefalinger

Sist oppdatert 24. mars 2021