Alle ungdomsskoler går over til gult nivå fra og med onsdag 20. januar. Dermed er alle skoler og barnehager i Orkland kommune på gult nivå.  

Mer informasjon om nivåinndelingen:

Nivåinndelingen i trafikklysmodellen er basert veilederne om smittevern:

Beredskapsplaner:

Orkland kommune har en overordnet beredskapsplan for barnehage- og skoleeier. I tillegg har alle skoler og barnehager i Orkland egne beredskapsplaner tilpasset den enkelte enhet, slik at de raskt kan veksle mellom de ulike nivåene.

Måltider:

Det er normale rutiner som gjelder for måltider i barnehager og skoler.

Når kan barn møte på barnehage og skole:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake når de har god allmenntilstand. Med god almenntilstand menes at det er klar bedring. Du er feberfri og slimhosten har gått over til lett tørr/irritativ hoste. Sårheten i halsen er borte. Den snørrete nesen er ikke lenger så tett, men du har fortsatt litt rennende nese. Dette er uavhengig av om du tar covid-19 test eller ikke.
 • Hvis en annen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan både barn og ansatte møte i barnehage og skole som normalt. Disse skal imidlertid reise hjem dersom de får symptomer.
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne, kløe i hals og nysing), kan møte på barnehage og skole.
 • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på barnehagen eller skolen dersom barnet ikke har feber og ellers er friskt.
 • Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon, som for eksempel rennende nese eller sporadisk hoste (tørr hoste, irritativ hoste, men ikke kraftig slimhoste). Disse barna kan komme på barnehagen eller skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.

Når kan ansatte møte på barnehage og skole:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom
 • Når de er i god allmenntilstand. Her gjelder på samme måte som barna at du er kvitt flesteparten av plagene du hadde. Du er feberfri og har bare lett rennende nese og/eller tørrhoste. Vi bruker ikke ordet symptomfri, da voksne kan ha rennende nese og irritativ tørrhoste en god stund etter en infeksjon uten å være i smittsom fase.
 • Når det er ansatte med typiske symptomer på allergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne, kløe i hals, nysing) kan møte i barnehage og skole.

Presiseringer

 • Punktene over gjelder ved nyoppstått sykdom som gir slimhoste, vondt i halsen, tungpustethet eller tette bihuler. Har du hatt symptomer over flere måneder, bør du oppsøke din fastlege for en kontroll av andre ting enn covid-19.
 • Ikke alle barn trenger å testes for covid-19. Bli hjemme og se det an noen dager. Ved rask bedring etter noen dager med bare litt rennende nese, men ellers god form, er det ikke nødvendig med test før de returnerer til barnehage eller skole. Hvis det ikke er bedring etter noen dager, ønsker vi at det testes eller at du tar kontakt med fastlegen for en sjekk. Husk det kan være andre sykdommer som kan kreve behandling for at man skal bli bra.
 • Barn og voksne som tester seg for covid-19 og får negativ svar skal ikke automatisk direkte tilbake i skole/barnehage dagen etter at testresultatet foreligger. Retur til skole og barnehage avhenger av allementilstanden. Har du kun mindre symptomer som nevnt ovenfor, kan du returnere til barnehagen eller skolen.

Barn eller ansatte som har bekreftet covid-19:

 • Informeres av kommuneoverlegen ved positiv prøve.
 • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge. Vedkommende som har testet positivt blir kontaktet av helsetjenesten og det lages videre plan.

Barn eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

 • Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Fra 12. august skal alle nærkontakter av bekreftet covid-19-pasient i 10 dagers karantene.
 • Foresatte som har luftveissymptomer, og som er i karantene eller isolasjon, skal ikke møte på skole/SFO. Det må finnes andre løsninger for følging og henting av barna. Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte på skolen som normalt.

Om testing for covid-19

Lærere, andre ansatte og barn kan få test for covid-19 om de utvikler luftveissymptomer som hoste, feber, tungpusthet, tapt lukt- og smaksans. Du trenger ikke å kontakte legekontor,

Du kan også ringe koronatelefonen til Orkland kommune på telefon 900 31 260 og får avtale for testing. Åpningstiden for koronatelefonen er fra 10:00 til 14:00 alle hverdager.

OBS: Om du har behov for medisinsk bistand bør du kontakte din fastlege. I de tilfellene vil fastlegen teste deg for korona.

Du trenger ikke å kontakte legekontoret lengre for prøvesvar. Gå inn på helsenorge.no og logge inn med ID-brikke eller buypass. Er du foresatt for barnet så har du tilgang til deres svar.

Oppdatert 20. januar 2021