Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse har gitt tilskudd på kr. 35 000,- til Parkliv Streaming-festival 2020. I tillegg har hovedutvalget gitt en underskuddsgaranti på kr. 20 000,-. Festivalen streames på Facebook mellom kl. 18:30 og 20:00 lørdag 23. mai.

Tilskuddet finansieres med avsatte midler til digital kulturformidling. Saken ble behandlet i hovedutvalget tirsdag 19. mai:

Søknad, sak og protokoll

Alternativ festival

Parkliv Streaming-festival 2020 er et alternativ til festivalen Parkliv 2020 som skulle finne sted ved Orklandbadet 24. - 25. juli 2020. 

Festivalen ble avlyst på grunn av situasjonen knyttet til Covid-19.

Kultur og glede for hele familien

Formålet med festivalen er å spre kultur og glede blant befolkningen i en ellers så krevende tid. Festivalen er egnet for hele familien. Arrangementet vil bestå av intervjuer av forskjellige aktører og artister, omvisning i Orklandbadet, det nye festivalområdet og konserter.

Spennende program

Artistene er Arne Hurlen (Postgirobygget), Trond Helge Johnsen og Bendik Solberg. I tillegg kommer SuperNils på besøk. 

Programleder er Hans Petter Nilsen fra Trøndelag Teater. Kvelden vil bli preget av fin variasjon og kvalitet. Teknikk leveres av Norsk Produksjon, og flere av de involverte jobber til daglig med NRK-produksjoner.

Du kan støtte festivalen

Du kan gi et økonomisk bidrag til festivalen i form av billetter:

Billetter til Parkliv Streaming-festival 2020

Det er også muligheter for å Vippse billetter før festivalen, og underveis. Søk på vippsnr. 530068 eller «Parkliv Streamingfestival 2020».

Du finner oppdatert informasjon om arrangementet her:

Parkliv på Facebook

Orkland kommune vil dele stream på vår Facebook-side.

Planlegger du et digitalt kulturarrangement?

Informasjon om Orkland kommunes tilskuddsordning til digitale kulturarrangement


orkland.kommune.no/korona