Har du planer om å synge, spille eller utfolde deg med andre kunstneriske uttrykksformer ved bruk av internett under koronaperioden? Da kan du søke Orkland kommune om økonomisk støtte.

Koronasituasjonen har ført til bråstopp av mange aktiviteter. Planlagte konserter og teaterforestillinger er avlyst. Mange kulturarbeidere, både profesjonelle og amatører, må være kreative for å skaffe seg alternative inntektskilder.

Liten nytte av tiltakspakker

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse ble orientert om de statlige tiltakspakkene innenfor kulturområdet i sitt forrige møte. Bakgrunnen for orienteringen var at de statlige tiltakspakkene så langt ikke har vært til særlig nytte for lokale kulturaktører.

- Frivillighetskulturen som preger vårt kulturliv blir ikke tilgodesett i stor grad. Så langt er det de som kan dokumentere tapte billettinntekter på arrangement som blir tilgodesett, sier enhetsleder for kultur og idrett i Orkland kommune, Kai Roger Magnetun.

Ny tilskuddsordning

Hovedutvalget besluttet derfor å sette av 40 000 kroner til en ny tilskuddsordning for digital kulturformidling. I tillegg har formannskapet i Orkland kommune bevilget 50 000 kroner til hovedutvalgets disposisjon, der deler av beløpet kan brukes som tilskuddsmidler til formålet.

Søk nå

Søknad som inneholder nødvendig informasjon om planlagt arrangement, hvem som er arrangør, når og hvor arrangementet planlegges og et budsjett for prosjektet, sendes: 

- Søknadene vil bli politisk behandlet i hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse, sier Kai Roger Magnetun, som oppfordrer utøvere med gode ideer om å søke så snart som mulig.

Tiltak for institusjonsbeboere

Hovedutvalget drøftet også andre tiltak som kan komme lokalt kulturliv til gode. Det ble blant annet pekt på at man burde iverksette flere kulturtiltak for beboere i kommunale institusjoner. Hovedutvalget bevilget 30 000 til formålet.

- Vi er nå i dialog med helsetunene i Orkland for å bestille konserter med lokale kulturaktører etter deres ønsker, opplyser Magnetun, som håper på at vi snart får godt og varmt vårvær, slik at det blir mange hyggelige utekonserter på helseinstitusjonene i ukene som kommer.


orkland.kommune.no/korona