Fra onsdag 26.januar endres reglene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av en smittet. For øvrige nærkontakter er regimet uendret. Endringene vil føre til at langt flere er unntatt karantene framover.

Vi gjør oppmerksom på at regelendringen også har tilbakevirkende kraft. Det betyr at om du er i et definert opplegg med karantene som husstandsmedlem eller tilsvarende nære følger du nå de nye reglene.

Nye regler fra onsdag 26. januar

Dette gjelder husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjærester og folk som overnatter i bolig med smittet):

 • Du må gjennom daglig testing med selvtest i fem døgn. Tester du negativt er du unntatt karantene. Dersom du velger å ikke teste deg, er det 10 dagers karantene. Om du ikke tester deg daglig i 5 dager etter nærkontakt, men påbegynner en karantene, kan du i ettertid teste deg med selvtest på dag 7 etter nærkontakten.
 • Om du ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan smittekarantene erstattes med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn. Med dette menes at om en husholdning ikke kan isolere den som er smittet på eget rom, og at vedkommende ikke unngår kontakt med andre i husholdningen, må øvrige familiemedlemmer belage seg på 11 dagers testing.
 • I tillegg til testregimet anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn.
 • Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Vi gjør oppmerksom på at personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for blant annet personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Hvem kan få utdelt selvtester?

Denne endringen i smittvernsreglene vil medføre at adskillig flere er unntatt karantene fra 26. januar. Det vil kreves stor tilgang på tester for å gjennomføre dette. Kommunen må derfor prioriter hvem som skal få utdelt gratis selvtester. Vi vil prioritere i henhold til følgende liste:

Presiseringer om hvem som kan få selvtest

 • Personer med luftveissymtomer kan få utdelt en selvtest per person i familien med symptomer. I helg kan det utleveres to tester til hver person
 • Husstandsmedlemmer som skal teste seg i 5 dager for å unngå karantene. Unntaksvis kan det deles ut tester for 11 dager. Samfunnskritisk personell er førsteprioritet i denne gruppen
 • Øvrige nærkontakter som tester seg på dag 3 og 5
 • Testing i forbindelse med innreise fra annet land

Du kan ikke få utdelt selvtest hvis:

 • Du ønsker å ha tester liggende i beredskap
 • Du ønsker å teste deg i forkant av private eller offentlige arrangementer
 • Du ønsker å teste deg før utreise til annet land
 • Du ikke har symptomer, men likevel ønsker å ta en test

Her kan du lese mer om hvor og når du kan få utdelt selvtester av kommunen