Det er satt i gang arbeid med navnsetting av veier og hytteområder uten navn i Orkland kommune. Har du mening om noen av forslagene?

Navnekomiteen i Orkland kommune har kommet med forslag til navn. Disse ønsker rådmannen innspill på. Etter høringen vil innspillene gjennomgås og forslag sendes Språkrådet for tilråding.  Språkrådet ser på skrivemåten etter reglene i lov om stadnamn. Endring av forslagene vil kunne forekomme basert på tilrådingen fra Språkrådet. Endelige forslag utarbeides deretter av rådmannen. Kommunestyret vedtar de endelige navnene.

Kom med innspill

Du kan klikke deg inn i kommunekart for å se veiparsellenes utstrekning. Hvis du zoomer godt inn i kartet vil navneforslagene vises. Her finner du aktuelle dokumenter vedrørende navnesaken:

Høringsuttalelser sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller med post til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger innen 03.01.2020. Oppgi referanse BYGG-20/01810.

Håkkåslåtton

Når nye navn foreslås, dukker det opp navn som vekker mer oppmerksomhet enn andre. Et av navneforslagene denne gangen er Håkkåslåtton. Vet du hva det betyr? Navnet finnes ikke i Kartverkets digitale arkiv, men Berit Sandnes, som er stedsnavnsansvarlig for Midt-Norge, mener hun kan tolke bakgrunnen for navnet.

- Håkkå er en gammel dialektform for Håkon (Jakob Breda Bull har ei bok som heter Gammel-Håkkås fortellinger). Så Håkkåslåtton (flertall) er der en mann med navnet Håkkå (Håkon) har drevet høyslått. Et innholdsmessig helt parallelt navn er Asbjørnslættet (entall), som har blitt gårdsnavn. Den har nok begynt som høyslått før den ble gård.